pardon

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɑːrdən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑrdən/ ,USA pronunciation: respelling(pärdn)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Pardon? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (what did you say?)prosím částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Pardon? What did you say?
pardon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (excuse)prominout, odpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  promíjet, odpouštět ned
pardon [sb] for doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (forgive for sin, crime)odpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Robert pardoned his son for behaving badly.
pardon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sin, crime: forgive)odpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Robert pardoned his son's behaviour.
pardon [sb] for doing [sth] vtr + prep (excuse for [sth])omluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
pardon [sb] for doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (excuse for [sth] done)omluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
pardon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official forgiveness) (prezidentská)milost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A pardon is the only chance George has of getting out of prison now.
pardon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (forgiveness)odpuštění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Matthew asked for his mother's pardon.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
pardon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (excuse me! sorry!)prominout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  omluvit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  s dovolením předl + s
  pardon mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
pardon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sins, person) (hříchy)prominout, odpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hříchy)promíjet, odpouštět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (osobě)prominout, odpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (osobu)omilostnit, omluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
I beg your pardon v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sorry, excuse me)omluvte mě rozk + záj
  omlouvám se ned
  promiňte rozk
 I beg your pardon, I didn't realise my chair was on your coat.
Pardon me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (excuse me) (upoutání pozornosti)Promiňte! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Pardon me sir, does this train go to Chattanooga? Pardon me, could you tell me where the library is?
Pardon me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I'm sorry)Omlouvám se!, Promiňte! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Pardon me, I didn't mean to bump into you.
Pardon me? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (What did you say?)Prosím?, Co prosím? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
pardon my French interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (excuse me for swearing)dámy prominou
 That guy's a real bastard, if you'll pardon my French.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"pardon" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [president, mayor] issued a pardon, was issued a pardon by the [president], was given a pardon by the [president], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pardon":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pardon'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.