parcel

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɑːrsəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑrsəl/ ,USA pronunciation: respelling(pärsəl)

Inflections of 'parcel' (v): (⇒ conjugate)
When both "l" and "ll" forms exist, spellings with a double "l" are correct, but rare, in US English, while those with a single "l" are not correct in UK English.
parcels
v 3rd person singular
parcelling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." (Mainly UK)
parceling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." (US)
parcelled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Mainly UK)
parceled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US)
parcelled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly UK)
parceled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
parcel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (package)balík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  balíček m zdrob
 Steve posted a parcel to John.
parcel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (section of land) (část země)parcela žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (část země)pozemek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'd like to buy some land; I'm interested in this parcel here.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
parcel vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (divide into sections) (na části)kouskovat, dělit ned
  (pozemky)rozparcelovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
parcel [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (divide into sections)rozparcelovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Emily parcelled the estate out among her children.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"parcel" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the parcel post, parcel tracking, [own, buy] a parcel of land, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "parcel":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'parcel'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.