outline

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈaʊtlaɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈaʊtˌlaɪn/ ,USA pronunciation: respelling(outlīn′)

Inflections of 'outline' (v): (⇒ conjugate)
outlines
v 3rd person singular
outlining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
outlined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
outlined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contour)obrys mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She drew the outline of her hand on the paper.
 Načrtla na papír obrys své ruky.
outline vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw around)obkreslit, obtáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He outlined his hand on the paper.
 Obkreslil na papír svou ruku.
outline vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (summarize)nastínit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  shrnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let me outline my ideas for you.
 Dovolte mi, abych nastínil své nápady.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profile)profil mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  silueta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The artist sketched an outline of the model.
outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general description)nástin mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  rámec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'll tell you the general outline of our development plans.
outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overview, summary)osnova žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He didn't write his speech word for word. He would just write the outline.
outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (draft)koncept mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 First write an outline, and when your research is complete, a more detailed text.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
rough outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sketchy drawing or diagram)hrubý náčrt příd + m
 I quickly drew a rough outline of an eye.
rough outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general idea or description)základní myšlenka příd + ž
 Here's a rough outline of the proposed web site, but it still needs refining.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"outline" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: outline the [drawing, map, man, figure], the [blurred, hazy, sharp, clear] outline of the [mountain, castle, shore], outline the [book, paper, essay], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "outline":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'outline'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.