WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

out of focus


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "out".

Podívejte se také na: of | focus

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the outside) (kam)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm just going out to the garage.
 Jdu jen ven do garáže.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away from home) (pryč z domu)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He's gone out for a walk.
 Šel ven na procházku.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (absent) (ne tady)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nepřítomný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm afraid the doctor is out.
 Obávám se, že pan doktor je pryč (or: nepřítomen).
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fire: extinguished)uhašený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Make sure the fire is out before you go to sleep.
 Než půjdeš spát, ujisti se, že je oheň uhašený.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (visible) (Čeština nemá ekvivalent.)-
Poznámka: V češtině obvykle vyjadřujeme příslušným slovesem.
 The sun's out.
 Slunce vyšlo.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (racket sports: out of bounds) (prostor za pomezní čárou)aut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The umpire called the ball out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not "on")vypnutý, zhasnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The lights are out.
 Světla jsou zhasnutá.
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly US (out of: movement away from)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She walked out the house.
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (movement from inside to outside) (zevnitř)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She walked out the door.
 Vyšla ze dveří.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beyond consideration) (přeneseně: nebýt v plánu)mimo hru předl + ž
 The trip to the beach is out, but we still have time for some shopping.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (not fashionable) (nebýt v módě)out přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nemoderní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Baggy jeans are out this year.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (threadbare, worn through)obnošený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (oblečení)potrhaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 All the knees of his jeans were out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (inaccurate)nepřesný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  chybný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Your calculations are out by about a hundred pounds.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (lacking)dojít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  už nemít přísl + ned
 You can't borrow any sugar, I'm afraid: we're out.
 Došel nám cukr.
 Už nemáme cukr.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unable to participate) (neúčastnit se)mimo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  mimo hru předl + ž
 Maureen's out because of her bad leg.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not at work) (v práci)nepřítomný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm afraid the manager is out at the moment.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unconscious)v bezvědomí předl + s
 He was out for a full five minutes after the accident.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (time period: ended) (časové období)skončený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'll get this work back to you before the week is out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outbound)odjíždějící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The out train stops on the far platform.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (golf: of the first nine holes)základních devět jamek v golfu
Poznámka: Čeština nemá ekvivalent.
 He played very well on the out holes.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unavailable)nedostupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You can't talk to him. He's out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (published)vydaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyšlý, otisknutý, zveřejněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her new novel is out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (film, etc.: released)vyšlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  uvedený do distribuce přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is that new Spielberg film out yet?
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flowers: in bloom)rozkvetlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The daffodils are out early this year.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (openly gay) (k sexuální orientaci)přiznaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's not out to her parents yet.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ejected, disqualified)vyřazený, vyloučený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  diskvalifikovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz)vyhozený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You broke the rules; you're out!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (to the finish)úplně, zcela příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  do konce předl + m
 Please hear me out, at least.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (outwards) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 Let's spread out.
 Rozptylme se!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into public awareness)na veřejnost, k veřejnosti předl + ž
  (na veřejnost)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 They put the word out that the Senator was going to resign.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into society)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  do společnosti předl + ž
 He's been in jail for a year but gets out next week.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (not present) (nepřítomnost)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (nepřítomnost)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm afraid he's gone out for a moment.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into existence) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 A rash broke out on his neck.
 Na krku se mu objevila vyrážka.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (from what is available) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 Pick out your favourites and I'll buy them for you.
 Najdi si své oblíbence a já ti je koupím.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (aloud)nahlas příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Please read the text out to the rest of the class.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (thoroughly)naprosto, úplně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (neformální)totálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm tired out after all that shopping!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (obliterating) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 They scratched out the old number.
 To původní číslo přeškrtali.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (radio: done)překlad není dostupný
 I'll talk to you again tomorrow. Over and out.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sports: out of bounds)mimo výseč předl + ž
 She hit the ball out.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (baseball, cricket: ending a turn)překlad není dostupný
 He was tagged out at first base.
out of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (excluded, outside)mimo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 My dad kept me out of school for a week.
out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (excuse, escape)náhradní plán příd + m
  úniková cesta příd + ž
 We should look for an out in case this plan fails.
out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: getting player out) (v baseballu)aut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (v baseballu)vyautování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (short by: an amount) (částka)méně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We're out thirty dollars and we've only just started.
out [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal as gay) (u někoho)odhalit homosexualitu dok + ž
 The famous actor was outed by the tabloids.
out [sb] as [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal or expose: as [sth](co na někoho)prozradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The speaker outed him as the author of the controversial report.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
act [sth] out,
act out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(enact, perform) (divadlo)předvést, ztvárnit, sehrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Edward and Diana acted out the first scene of the play. On the training course, employees were asked to work in pairs and act out common workplace scenarios.
act out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (misbehave)zlobit ned
  chovat se špatně ned + přísl
 The children are acting out.
ask [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (invite on a date)pozvat na rande dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He asked her out.
 Pozval ji na rande.
average out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become even or level)zprůměrovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The extremes will eventually average out to something middling.
average out at [sth] vi phrasal + prep (have an average of)být v průměru ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  činit průměrně, dosahovat průměrně ned + přísl
 The overall average monthly salary in Finland averaged out at €2 947.
average [sth] out,
average out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(calculate average)zprůměrovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vypočítat průměr dok + m
 We averaged out the scores from the two tests.
back out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (withdraw involvement) (přeneseně: z nějaké činnosti)vycouvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nějaké činnosti)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 At the last minute, the investors backed out.
 Investoři na poslední chvíli vycouvali.
back out of [sth] vi phrasal + prep (promise: break) (slib)nesplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ze slibu)vycouvat z dok + předl
back out of doing [sth] vi phrasal + prep (withdraw from) (neformální)vykroutit se z dok + předl
  vycouvat z dok + předl
 Sue backed out of helping us paint the house.
bail out,
also UK: bale out
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal, figurative (abandon [sth])odříct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pozvání apod.)zrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We were planning a party, but almost everybody bailed out.
bail out,
also UK: bale out
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(jump from plane)vyskočit z letadla dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  katapultovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The pilot bailed out just before his plane hit the trees.
bail [sth] out,
bail out [sth],
also UK: bale [sth] out,
bale out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (help with money) (zachránit díky penězům)vyplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  finančně pomoci přísl + dok
 The government bailed out many large banks during the recession.
bail [sb] out,
bail out [sb],
also UK: bale [sb] out,
bale out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(help with money) (zachránit díky penězům)vyplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  finančně pomoci přísl + dok
 A relative bailed Ian out with a loan.
bail [sb] out,
bail out [sb],
also UK: bale [sb] out,
bale out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (rescue)zachránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně)vytáhnout trn z paty dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 You can't expect your big brother to bail you out whenever you have a problem.
bail [sth] out,
bail out [sth],
also UK: bale [sth] out,
bale out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(boat: empty water) (z lodi)vylívat vodu ned + ž
 The canoe is so full of water, it's about to sink; time to bail it out!
bail out of [sth],
UK: bale out of [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal, figurative (end involvement)ukončit spolupráci s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Eric bailed out of the project when the firm didn't pay him.
balance out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (equalize, become even)vyrovnávat ned
  vybalancovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Advertising costs money but increases revenue, so over all it balances out.
bang [sth] out,
bang out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (produce rapidly) (přeneseně: rychle udělat)vyplivnout, vychrlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 George banged out the letter as quickly as he could on the computer.
bear [sth] out,
bear out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(confirm: a fact)dokazovat ned
  potvrzovat ned
 These figures bear out the fact that more children are becoming obese nowadays.
 Tato čísla dokazují, že v dnešní době trpí čím dál tím víc dětí obezitou.
bear out [sb],
bear [sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(support: [sb]'s assertion) (něčí tvrzení)potvrdit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčí tvrzení)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He said it was a job for younger men, and the statistics bear him out.
beat out [sth],
beat [sth] out
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(strike: a rhythm)vybubnovávat ned
 Rufus began beating out a rhythm on the drums.
beat out [sb],
beat [sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, informal (outdo competitor)překonat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  předstihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The other team beat us out for the championship.
belt [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (sing loudly) (hlasitě zpívat)vyřvávat
 I like to belt out pop songs when I drive.
black [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (obscure [sth])začernit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zatmavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: The single-word form is used when the term is or modifies a noun
 During times of war, many civilians have to black out their windows so the enemy won't know where to bomb.
 Za války civilisté často začernili okna, aby nepřítel nevěděl, kam střílet.
black [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (city, house: turn off lights)zhasnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vypnout světla dok + s mn
 The entire city had to be blacked out when the air raid siren sounded.
black out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (lose consciousness)omdlít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ztratit vědomí dok + s
 The head injury during the car accident caused him to black out.
blank [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (cover up)zakrýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I blanked out the student's name on the test before I made copies for the class.
blank [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (forget) (z paměti)vymazat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
blank out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (not remember)nepamatovat si ned
 When I tried to remember my client's name, I just blanked out.
block [sb/sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (refuse to listen, think) (myšlenku)vytěsnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Some people abuse drugs or alcohol to block out bad memories.
block [sth] out,
block out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(artist: draw rough shapes) (hrubé obrysy)načrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The artist begins the drawing by blocking out a rough sketch.
block [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (outline or plan roughly) (zevrubně)naplánovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
blot [sth] out,
blot out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shut out, exclude, block) (něco)vymazat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco)vyloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  umlčet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
blot [sth] out,
blot out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (forget) (myšlenku apod.)potlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She tried to blot out the memory of his murder.
 Snažila se potlačit vzpomínky na jeho vraždu.
blow [sth] out,
blow out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(extinguish) (svíčky apod.)sfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She blew out the candles on her birthday cake.
 Sfoukla svíčku na svém narozeninovém dortu.
blow [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK, slang, figurative (reject) (někoho)odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz)poslat do háje dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 A well-known movie star spent the night chasing after her, but she blew him out.
blurt [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (say on impulse) (hovorový výraz: říci bez rozmyšlení)vyhrknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: říci bez rozmyšlení)plácnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 To his mother's horror, he blurted out all the details of her illness.
bottom out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reach lowest point)narazit na dno dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  dosáhnout nejnižšího bodu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It appears that the recession has bottomed out, and we are seeing an improvement in economic conditions. Drug addicts may have to bottom out before they accept that they need help.
bow out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (withdraw)odstoupit, odporoučet se
 Williams had to bow out of the race after suffering a leg injury.
branch out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (business: expand) (organizace)rozrůstat se, rozšiřovat se ned
  (organizace)expandovat ned
 The company is branching out to South East Asia.
branch out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (develop diverse interests) (do jiné branže apod.)rozvětvit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do jiné branže apod.)rozšířit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The business has recently branched out into providing other services.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (escape)uprchnout, utéct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uniknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
break out of [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (escape)uprchnout z, utéct z dok + předl
  uniknout z dok + předl
 The prisoner broke out of jail by digging a tunnel.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (war, disease, chaos: begin) (přeneseně: konflikt apod.)rozhořet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (konflikt apod.)propuknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The restaurant was calm until a thrown bottle caused a fight to break out.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (develop spots on skin)udělat se vyrážka, vytvořit se vyrážka dok + ž
  osypat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I ate too much sugar and now I'm breaking out. My face broke out right before my date with Steve!
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rash, etc.: develop on skin)udělat se vyrážka, vytvořit se vyrážka dok + ž
  osypat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
break [sb] out,
break out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(set [sb] free)vysvobodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gang broke their friend out of jail.
breathe out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exhale)vydechnout
 The doctor asked the patient to breathe out slowly.
breathe [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (exhale)vyfouknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vydechnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Carlos lit a cigarette and breathed the smoke out through his nostrils.
bring [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (elicit)zdůraznit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A squirt of fresh lemon will bring out the flavor of that grilled salmon.
 Pár kapek čerstvého citrónu zdůrazní chuť grilovaného lososa.
bring [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (emphasize) (přeneseně)poukázat na dok + předl
  zdůraznit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
bring [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (publish, release)zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
brown out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (electricity: be reduced) (elektrické napětí v síti)snížit, omezit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The high use of air conditioners during the heat waves caused the electricity to brown out.
burn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (candle, bulb: be used up) (hořením spotřebovat)vyhořet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The candle has completely burnt out.
burn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: suffer overexhaustion) (syndrom vyhoření)vyhořet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Derek burnt out after working for so many months without a break.
burst out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spring out)vyrazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
burst out from [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spring out)vyrazit z dok + předl
  vyskočit z dok + předl
 He burst out from behind the wall, surprising everyone leaning against it.
burst out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (emerge, break out) (odněkud)vynořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
burst out of [sth] vi phrasal + prep (emerge, break out)vynořit se z dok + předl
  vyklubat se z dok + předl
 The chick finally burst out of its shell.
burst out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (occur suddenly)objevit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Spring is bursting out all over the place!
bust out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (escape from somewhere)uprchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uniknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Even if they could bust out of the old jail, there was nowhere to hide on the island.
bust out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (do [sth] in unconventional way)překlad není dostupný
bust [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (take out for use)vytáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyndat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's bust out a bottle of the good wine for our anniversary!
butt out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (mind your own business!)Hleď si svého! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nech mě na pokoji! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 I don't want to talk about it, so butt out!
buy [sth] out,
buy out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(purchase entire stock) (zboží)vykoupit, skoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We bought out the store's entire stock of the product.
buy [sb] out,
buy out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(take over ownership of) (společnost)převzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The company intends to buy out the rival firm.
camp out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (stay in tent)tábořit, stanovat, kempovat ned
 We camped out in the forest.
camp out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (live temporarily) (přeneseně: dočasně pobývat)utábořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I camped out in the living room so I could watch TV.
cancel [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (counteract, make ineffective) (navzájem)vyrušit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cancel [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (charge: make void)zrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
acting out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (child: misbehaviour) (dítěte)nevhodné chování příd + s
  (dítěte)zlobení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The child was punished for his acting out.
all out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (totally, to the utmost) (úsilí apod.)totální, maximální
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective
 Andrew was trying all out to defeat his opponent.
all-out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (total, full-scale)totální, naprostý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was so upset she threw an all-out tantrum in the middle of the store.
arise from [sth],
arise out of [sth]
vi + prep
(result)být následkem ned + m
  vyvstat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyvstávat ned
 Several complications arose from the surgery.
 Z operace vyvstalo několik komplikací.
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)jak se ukázalo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
bind [sb],
bind [sb] out
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(employ as apprentice)překlad není dostupný
blast out vi + adv (sound very loudly)dělat rámus ned + m
 The longer the traffic waited, the more the car horns blasted out.
bleep [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (words: replace) (přeneseně)vypípnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When the man mentioned his victim's name in a TV interview, they bleeped him.
 Když muž v televizním rozhovoru zmínil jméno oběti, tak ho vypípli.
block [sth] out vtr + adv (light: keep out) (světlo)clonit ned
 They hung thick dark curtains to block the sunlight out.
blowout,
also UK: blow-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (gorging, binge) (neformální)žranice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My friends and I had a blowout on pizza and ice-cream.
blowout,
also UK: blow-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (punctured tire)prasklá pneumatika příd + ž
 I was driving along the road when I had a blowout; I must have run over something.
bolt out vi + adv (exit rapidly)utéct ven dok + přísl
  vyběhnout ven dok + přísl
 Lucy left the front door open and her labrador bolted out.
 Lucy nechala otevřené dveře a její labrador utekl (or: vyběhl) ven.
bolt out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exit rapidly)vyběhnout ven z dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  vyrazit z dok + předl
 The spooked horse bolted out of the barn.
 Vyděšený kůň vyběhl ven ze stáje.
borne out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confirmed)potvrzený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Our suspicions were borne out when the murderer suddenly confessed.
breakout,
break-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(escape from jail)únik z vězení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The breakout at the jail was captured on video.
breakout,
break-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(successful)průlomový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her first breakout hit came in 2006.
breakout,
break-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(disease: outbreak) (nemoci, epidemie)vypuknutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Authorities have reported a breakout of cholera in the area.
bundle out vi + adv (exit unceremoniously) (hovorový výraz: odejít)vypakovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The train pulled up at the platform and all the passengers bundled out.
bundle,
bundle off,
bundle out,
bundle into
vi + prep
(leave unceremoniously)odejít bez řečí dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (hovorový výraz)zpakovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
burned out,
burned-out,
also UK: burnt out,
burnt-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(gutted by fire)vyhořelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The burned-out warehouse had to be torn down and rebuilt from scratch.
burned out,
burned-out,
also UK: burnt out,
burnt-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: overworked, exhausted) (přeneseně: člověk unavený prací)vyhořelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 I'm totally burned out - I need a vacation badly, or at least a few days off.
burst out laughing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (laugh suddenly)propuknout v smích dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přeneseně)vybuchnout smíchem dok + m
bust [sb] out,
bust [sb] out of [sth]
vtr + adv
US, slang (help to escape) (neformální: někoho z něčeho)vytáhnout z dok + předl
 His friends will bust him out of jail.
buyout,
buy-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(purchase of a company) (podniku)koupě žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (akcií podniku)skoupení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 News of the huge buyout sent stock prices down.
call [sb] out vtr + prep (request visit) (vyžádat něčí přítomnost)zavolat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
call [sb] out vtr + prep informal (challenge) (někoho)vyzvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
call [sb] out on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (challenge: on [sth] said, done) (někoho)konfrontovat ohledně ned + předl
call-out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (service visit) (technika apod.)přivolání, zavolání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (technika apod.)výjezd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 As an emergency plumber, Jason often had to attend call-outs at the weekends.
call-out n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to a call-out)překlad není dostupný
 Emergency plumbers charge enormous call-out fees.
carried out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (done, accomplished)provedený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dokončený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  splněný, vyplněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The promise was made but never carried out.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: bleary, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "out of focus":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'out of focus'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.