Na této stránce: out of, out
'out of' je jiný výraz pro 'out'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'out of' is an alternate term for 'out'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
out of advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (beyond)mimo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We continued to wave to our grandson until he was out of sight.
be out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be lacking)být bez ned + předl
 I had to go shopping as we were completely out of milk.
out of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of total number) (celkového počtu)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Three people out of ten preferred milk chocolate over dark chocolate. Eight out of ten cats prefer this brand of cat food. Out of all the people in the world, I had to bump into my ex-boyfriend!
out of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (motivated by)překlad není dostupný
 Laura turned the volume up high out of spite. The parents did what they did out of love for their children.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
out of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from) (něčeho)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 These clothes are made entirely out of recycled materials.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the outside) (kam)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm just going out to the garage.
 Jdu jen ven do garáže.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away from home) (pryč z domu)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He's gone out for a walk.
 Šel ven na procházku.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (absent) (ne tady)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nepřítomný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm afraid the doctor is out.
 Obávám se, že pan doktor je pryč (or: nepřítomen).
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fire: extinguished)uhašený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Make sure the fire is out before you go to sleep.
 Než půjdeš spát, ujisti se, že je oheň uhašený.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (visible) (Čeština nemá ekvivalent.)-
Poznámka: V češtině obvykle vyjadřujeme příslušným slovesem.
 The sun's out.
 Slunce vyšlo.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (racket sports: out of bounds) (prostor za pomezní čárou)aut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The umpire called the ball out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not "on")vypnutý, zhasnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The lights are out.
 Světla jsou zhasnutá.
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly US (out of: movement away from)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She walked out the house.
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (movement from inside to outside) (zevnitř)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She walked out the door.
 Vyšla ze dveří.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beyond consideration) (přeneseně: nebýt v plánu)mimo hru předl + ž
 The trip to the beach is out, but we still have time for some shopping.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (not fashionable) (nebýt v módě)out přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nemoderní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Baggy jeans are out this year.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (threadbare, worn through)obnošený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (oblečení)potrhaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 All the knees of his jeans were out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (inaccurate)nepřesný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  chybný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Your calculations are out by about a hundred pounds.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (lacking)dojít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  už nemít přísl + ned
 You can't borrow any sugar, I'm afraid: we're out.
 Došel nám cukr.
 Už nemáme cukr.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unable to participate) (neúčastnit se)mimo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  mimo hru předl + ž
 Maureen's out because of her bad leg.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not at work) (v práci)nepřítomný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm afraid the manager is out at the moment.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unconscious)v bezvědomí předl + s
 He was out for a full five minutes after the accident.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (time period: ended) (časové období)skončený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'll get this work back to you before the week is out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outbound)odjíždějící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The out train stops on the far platform.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (golf: of the first nine holes)základních devět jamek v golfu
Poznámka: Čeština nemá ekvivalent.
 He played very well on the out holes.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unavailable)nedostupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You can't talk to him. He's out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (published)vydaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyšlý, otisknutý, zveřejněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her new novel is out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (film, etc.: released)vyšlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  uvedený do distribuce přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is that new Spielberg film out yet?
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flowers: in bloom)rozkvetlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The daffodils are out early this year.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (openly gay) (k sexuální orientaci)přiznaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's not out to her parents yet.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ejected, disqualified)vyřazený, vyloučený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  diskvalifikovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (hovorový výraz)vyhozený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You broke the rules; you're out!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (to the finish)úplně, zcela příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  do konce předl + m
 Please hear me out, at least.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (outwards) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 Let's spread out.
 Rozptylme se!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into public awareness)na veřejnost, k veřejnosti předl + ž
  (na veřejnost)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 They put the word out that the Senator was going to resign.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into society)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  do společnosti předl + ž
 He's been in jail for a year but gets out next week.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (not present) (nepřítomnost)ven příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (nepřítomnost)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm afraid he's gone out for a moment.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into existence) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 A rash broke out on his neck.
 Na krku se mu objevila vyrážka.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (from what is available) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 Pick out your favourites and I'll buy them for you.
 Najdi si své oblíbence a já ti je koupím.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (aloud)nahlas příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Please read the text out to the rest of the class.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (thoroughly)naprosto, úplně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (neformální)totálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm tired out after all that shopping!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (obliterating) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 They scratched out the old number.
 To původní číslo přeškrtali.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (radio: done)překlad není dostupný
 I'll talk to you again tomorrow. Over and out.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sports: out of bounds)mimo výseč předl + ž
 She hit the ball out.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (baseball, cricket: ending a turn)překlad není dostupný
 He was tagged out at first base.
out of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (excluded, outside)mimo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 My dad kept me out of school for a week.
out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (excuse, escape)náhradní plán příd + m
  úniková cesta příd + ž
 We should look for an out in case this plan fails.
out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: getting player out) (v baseballu)aut mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (v baseballu)vyautování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (short by: an amount) (částka)méně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We're out thirty dollars and we've only just started.
out [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal as gay) (u někoho)odhalit homosexualitu dok + ž
 The famous actor was outed by the tabloids.
out [sb] as [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal or expose: as [sth](co na někoho)prozradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The speaker outed him as the author of the controversial report.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
out of | out
AngličtinaČeština
bail out of [sth],
UK: bale out of [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal, figurative (end involvement)ukončit spolupráci s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Eric bailed out of the project when the firm didn't pay him.
come out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (emerge)probudit se z dok + předl
  vynořit se z dok + předl
 Bears generally come out of hibernation in the Spring.
 Medvědi se ze zimního spánku probouzí na jaře.
come out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (costs: be subtracted) (částku)strhnout z dok + předl
  (částku)odečíst z dok + předl
 The cost of that broken lamp is going to come out of your pay check.
come out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (result)vzniknout z dok + předl
  vzejít z dok + předl
 Let's hope that something good can come out of this.
 Doufejme, že z toho vzejde něco dobrého.
get out of [sth] vi phrasal + prep (extricate oneself from)uniknout z dok + předl
  vyváznout z dok + předl
 The children could not get out of the building because it was on fire.
get out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative, informal (free yourself from an obligation) (přeneseně: vyhnout se něčemu)vykroutit se z dok + předl
 I need to get out of my meeting this afternoon because I have a doctor's appointment. The teenager tried to get out of his homework by pretending to be ill.
grow out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (clothing: outgrow) (oblečení)vyrůst z dok + předl
 Children at that age grow out of their clothes so quickly.
grow out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (habit: outgrow) (s věkem přestat něco dělat)vyrůst z dok + předl
 Richard grew out of the habit of sucking his thumb.
grow out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (originate, develop)vzniknout na základě dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The idea grew out of discussions between leading organizations in the environment sector.
wriggle out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (evade: a duty) (přeneseně: z povinnosti)vykroutit se z dok + předl
  (povinnosti)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Joey could not wriggle out of the consequences of his lies.
wriggle out of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (escape)vysmeknout se ven z dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  dostat se ven z dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I scraped my hands and knees wriggling out of the narrow cave.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
out of | out
AngličtinaČeština
do [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (deprive, cheat)ošidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  připravit o dok + předl
drop out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (withdraw from [sth](ze závodu)odstoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ze školy)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He dropped out of school before completing his degree. Several competitors have dropped out of the tournament due to injuries.
get a kick out of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (enjoy, take pleasure in)vychutnávat si ned
  bavit se ned
 She gets a kick out of watching talking animal videos.
get out of bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rise in morning)vylézt z postele dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  vstát z postele dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I was sick today and did not want to get out of bed.
get out of hand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become uncontrolled)vymknout se kontrole dok + ž
 The party got out of hand, and a neighbour called the police.
Get out of here! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (command: go) (hovorový výraz)Vypadni odsud!, Zmiz odsud! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Get out of here!" she cried, waving her broom at the startled cat.
Get out of here! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" mainly US, slang, figurative (disbelief) (neformální: údiv)To si děláš srandu! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (neformální: údiv)Nekecej! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You bought that shirt for $10? Get out of here!
get out of order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be jumbled)pomíchat se, poplést se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The professor's notes had got out of order and he was having trouble giving his lecture.
get out of order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (act inappropriately)přestat se ovládat dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Colin got out of order and started a fight.
get out of the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (move aside)uhnout na stranu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The truck finally got out of the way and I was able to turn right.
get [sth] out of the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (task: complete)dodělat, dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's get the cleaning out of the way: then we can do something fun.
get [sth/sb] out of your mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop thinking about [sth])přestat myslet na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I know it was a tough breakup, but you need to get it out of your mind.
go out of fashion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be dated)vyjít z módy
 Three-piece suits had gone out of fashion by the early 1990s.
go out of style v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be dated)vyjít z módy
 Hawaiian shirts went out of style after the '60s.
go out of your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make effort)udělat všechno pro dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Don't go out of your way to bring me the book: I don't need it today. She went out of her way to help me.
go out of your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take detour)odbočit z cesty dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  udělat si zajížďku dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It is the best bakery in town, and it is worth going out of your way to get your bread there.
let the cat out of the bag v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reveal the secret)prořeknout se, podřeknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Thanks for letting the cat out of the bag about me being pregnant.
out of bounds advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside a prescribed boundary)za hranicí přísl + ž
  (ve sportu)v zámezí předl + s
  (ve sportu)v autu předl + m
 The referee blew his whistle when the ball went out of bounds. During the war most beaches were out of bounds to civilians.
out of bounds,
out-of-bounds
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (not permitted, unacceptable)nepřijatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nevhodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Your behaviour at the wedding reception was out of bounds.
out of breath adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (panting, breathless)udýchaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  lapající po dechu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 After sprinting round the track I was out of breath and could barely speak.
out of control advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (wild, unrestrained)mimo kontrolu předl + ž
 The child was screaming and stamping his feet, quite out of control.
out of control adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained, wild) (chování)divoký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (chování)nekontrolovatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You're just an out-of-control brat!
out of date,
out-of-date
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(old-fashioned, outmoded)zastaralý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Hyphens are used when the adjective precedes the noun
 The 70's-style couch is out of date.
out of date,
out-of-date
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(no longer valid)neplatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That program had been updated; yours is an out-of-date version.
out of date,
out-of-date
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(food: no longer fresh) (datum spotřeby potravin)prošlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The milk expired two weeks ago and is thus out of date.
out of hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (uncontrolled)mimo kontrolu předl + ž
 When the fight got out of hand the barman called the police.
out of hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without further thought)bez rozmyšlení předl + s
 The boss dismissed my ideas out of hand; he didn't even ask me any questions.
out of it adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unable to think clearly) (hovorový výraz: být mimo)mimo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Cal was having trouble answering basic questions in math class today--he's really out of it.
out of line adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (comment: unacceptable) (komentář)nepřijatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (komentář)neakceptovatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
out of line adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (person: behaving unacceptably) (chování)neakceptovatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (chování)nepřijatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
out of line advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (unacceptably)nepřijatelně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  neakceptovatelně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
out of nowhere,
from nowhere
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(unexpectedly)z ničeho nic fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  znenadání příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He showed up out of nowhere. The winner of the competition came from nowhere and surprised everyone.
out of order adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not functioning)mimo provoz předl + m
  nefungující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The furnace is out of order, so I've called a repairman.
out of order adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (inappropriate)nepatřičný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Terry's rude comments about your brother were out of order.
out of order adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (behaving inappropriately) (přeneseně: chovající se nevhodně)utržený ze řetězu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You were out of order last night; I think you need to call our guests today to apologise.
out of order adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (jumbled)pomíchaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  spřeházený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I dropped my manuscript and now the pages are all out of order.
out of place adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not belonging)napatřící příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 As the only Europeans present, we felt a little out of place.
out of pocket,
out-of-pocket
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having made a loss, short of money) (přeneseně: bez peněz)s prázdnými kapsami fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 By the time I'd paid for all the repairs, I was seriously out of pocket.
out of pocket,
out-of-pocket
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(expenses: paid by individual) (platba apod.)z vlastní kapsy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
out of print advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no longer being published)přestat vydávat dok + ned
 The book is quite difficult to get hold of because it has gone out of print.
 Je těžké tu knihu sehnat, protože ji přestali vydávat.
out of print adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no longer being published) (kniha)nevydávaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The book is quite difficult to get hold of because it's out of print.
out of proportion adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excessively large)příliš velký přísl + příd
 What a huge hairdo for such a small woman! It's out of proportion.
out of proportion with [sth] adj + prep (excessively large) (ve srovnání s něčím)příliš velký přísl + příd
 In children's drawings of people, the head is usually out of all proportion with the rest of the body.
out of proportion,
out of all proportion
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (exaggerated, excessive)přehnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepřiměřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
out of proportion to [sth],
out of all proportion to [sth]
adj + prep
figurative (exaggerated, excessive)nepřiměřený, neproporcionální
  dělat z komára velblouda
 Your anger is out of proportion to the insult.
out of reach advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beyond arm's length)mimo dosah předl + m
 I could almost touch the ceiling, but it was just out of reach.
out of reach adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beyond arm's length)nedosažitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
out of reach adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unattainable) (finančně)nedosažitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 On my salary, a new Ferrari is out of reach. So far, a cure for the common cold remains out of reach.
out of scope,
out-of-scope
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not within a given range)mimo rozsah, mimo rámec přísl + m
Poznámka: Hyphens are used when the term precedes the noun.
 Students must include only relevant information in their essays and omit anything which is out of scope.
out of shape adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (person: unfit)z formy
 When I started this dance class, I was really out of shape. I'm so out of shape, I can't even climb one flight of stairs.
out of sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside visible range)z dohledu předl + m
 We know the actors are backstage, but they were out of sight.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outside visible range) (mimo dosah zraku)nedozírný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, dated (great, amazing)fantastický, skvělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That concert was out of sight!
out of sorts adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not in a good mood)mrzutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She just broke up with her boyfriend, so she is a little out of sorts today.
out of sorts adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (slightly unwell)necítící se dobře příč ned + přísl
 I think she is coming down with the flu; she seems out of sorts.
out of stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not currently in supply)vyprodaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sorry, the CD that you want is currently out of stock.
out of the blue advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (unexpectedly)neočekávaně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  z čista jasna fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  z ničeho nic fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My cousins turned up out of the blue on Christmas Day.
out of the box,
out-of-the-box
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative, informal (unconventionally, creatively)nekonvenčně, kreativně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Let's try thinking out of the box here.
out of the box advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (computing: ready to use)překlad není dostupný
 This computer should work out of the box.
out of the box,
out-of-the-box
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(computing: ready to use)připravený k použití fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: Hyphens are used when the adjective precedes the noun
out of the ordinary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual, remarkable)neobyčejný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  výjimečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We travel abroad in order to experience something out of the ordinary.
out of the question adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not possible or permitted)nepřichází v úvahu
 It is out of the question for a twelve year old to go to a night club!
out of the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not obstructing)mimo dosah předl + m
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 I moved my chair out of the way so he could get past.
out of the way,
out-of-the-way
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(place: remote)odlehlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We hired a car and explored some of the out-of-the-way places on the island.
out of the woods exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (no longer in difficulty or danger)mimo nebezpečí předl + s
  v bezpečí předl + s
out of thin air exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (seemingly from nowhere) (hovorový výraz)vycucat si z prstu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He had no idea of the actual cost, so he pulled a figure out of thin air.
 O skutečných nákladech neměl ani ponětí, tak si prostě vycucal z prstu nějaká čísla.
out of this world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated, slang (excellent) (přeneseně)z jiného světa fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  fantastický, výjimečný, úžasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The pizza at that shop is out of this world!
be out of time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have passed a deadline)nestihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  už nemít čas ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 As the clock ticked over the hour he realized he was out of time.
be out of touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not up to date)být neaktuální ned + příd
be out of touch with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not up to date with)být nekompatibilní s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 These systems are completely out of touch with modern business practices.
be out of touch with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not familiar with)být neseznámený s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 These problems have arisen because the government is made up of wealthy politicians who are completely out of touch with how ordinary people live.
be out of touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer in contact)nebýt v kontaktu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
be out of touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer in contact with)nebýt v kontaktu s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
out of town advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away: from home, work)pryč z domu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  mimo město předl + s
Poznámka: Hyphens are used when the term is an adjective.
 I'll be out of town for the next few days. Our project manager is out of town for the next three weeks.
out of tune advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sing: off key)mimo tóninu předl + ž
Poznámka: hyphens used when term is an adj before a noun
 They don't want me in the church choir because I always sing out of tune.
out of tune,
out-of-tune
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(singing, instrument: off key) (nástroj, zpěv)falešný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Henry's out-of-tune singing became quite embarrassing after only a few bars.
out of tune adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not conforming)v rozporu předl + m
 The educational system is out of tune with the needs of industry.
out of work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unemployed)nezaměstnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I've been out of work for four months now; hopefully I'll find a new job soon.
out of work,
out-of-work
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(jobless)bez práce předl + ž
  nezaměstnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The closing of the tin mines left many men out of work.
scare the living daylights out of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (frighten [sb](přeneseně)vystrašit někoho k smrti dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Did you have to jump out at me like that? You scared the living daylights out of me!
snap out of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (return quickly to normal)probrat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzpamatovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher caught James daydreaming, but he soon snapped out of it.
 Učitelka Jamese přistihla, jak se zasnil, ale hned se probral.
snap out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (quickly end, stop [sth])nechat toho dok + záj
  přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
stay out of the way of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (avoid) (přeneseně: vyhnout se)nestát v cestě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You should stay out of the way of our boss today - he's in a bad mood.
step out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exit, walk from)vyjít ven z dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  odejít z dok + předl
 He stepped out of the elevator and went down the hall.
step out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (leave or renounce) (něčeho)zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčeho)zřeknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Once her husband returned, she stepped out of her role of primary breadwinner.
talk [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dissuade) (někomu něco)vymluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu něco)rozmluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
talk [sb] out of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dissuade from doing [sth])vymluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozmluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm trying to talk her out of leaving school at 16.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"out of" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "out of":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'out of'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.