or

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈɔːr/, weak: /ər/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ɔr; unstressed ɚ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'OR': (ôr); 'or': (ôr; unstressed ər)Na této stránce: or, OR

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (connects alternatives)nebo spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Do you want the green or the blue?
 Chceš tu zelenou nebo tu modrou?
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (connects alternative terms for [sth](alternativní název)nebo spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 The islands are known as The Falklands, or Las Islas Malvinas.
 Ostrovy jsou známy jako Falklandy nebo Las Islas Malvinas.
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (correlative) (ze dvou možností)anebo spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 You should either call him or send him an email.
 Měl bys mu zavolat anebo mu poslat e-mail.
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (correction) (korekce)vlastně částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I don't like coffee. Or I do, but only when it's very weak.
 Nemám rád kávu. Vlastně mám, ale jen když je velmi slabá.
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (approximation) (přibližný odhad)nebo spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I'll be back in two or three minutes.
 Vrátím se za dvě nebo tři minuty.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
OR,
Ore,
Ore.,
Oreg,
Oreg.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (US state: Oregon)Oregon m vl jmvlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).
Poznámka: OR is the official abbreviation. Ore and Ore. are used in ordinary correspondence.
 I live in Portland, Ore. Address the letter to Salem, OR.
OR nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (operating room)operační sál příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
or | OR
AngličtinaČeština
accounting for [sth] or [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (including)započítání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  zahrnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 After accounting for postal votes, Henry won the election by a 53% majority .
 Po započítání korespondenčních hlasů vyhrál Henry volby s 53 %.
class [sth] or [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (classify) (do kategorie)zařadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do kategorie)klasifikovat ned
 I would class him as studious but shy.
do or die exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (critical situation)buď - anebo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's do or die for our team today.
do-or-die adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (situation: critical) (situace)buď anebo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Tomorrow's game is a do-or-die situation for the struggling team.
either [...] or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (one or another) (jeden nebo druhý)buď...nebo sp + sp
 Either you love me or you don't!
 Buď mě miluješ, nebo ne.
either/or,
either-or
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (with two choices)buď anebo sp + sp
 The issue often is presented as an either/or proposition: either you eagerly accept all technology, or you are behind the times.
for better or for worse advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the consequences)v dobrém i ve zlém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I will be your wife for better or for worse.
 Budu tvojí ženou v dobrém i ve zlém.
give or take [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (plus or minus) (úsloví: přibližně)plus mínus s + s
  (úsloví: přibližně)tak nějak přísl + přísl
 I've been away from home for three months, give or take a few days.
 Budu pryč z domova tři měsíce, plus mínus pár dní.
give or take exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (more or less) (úsloví: přibližně)plus mínus s + s
  asi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 My new car cost $9000, give or take.
hit-or-miss,
hit-and-miss
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (variable)nesoustavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nestálý, proměnlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You stand a better chance of losing weight if you have an eating plan rather than a hit-or-miss approach.
hors d'oeuvre,
plural: same or hors d'oeuvres
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
French (food: appetizer)předkrm mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 If you fill up on hors d'oeuvres, you will have no room left for dinner
know a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be experienced in [sth])vyznat se v dok + předl
  vědět hodně o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 After 20 years on the job, he knows a thing or two about construction.
learn a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become knowledgeable)přiučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Stick around and watch; you may learn a thing or two.
make or break [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (cause success, failure) (úspěch nebo krach)teď nebo nikdy
 That critic's reviews can make or break a new restaurant.
make-or-break adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (success or failure)teď nebo nikdy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  rozhodující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It is make-or-break time for the store after two years of declining sales.
 Po dvou letech klesajících tržeb je to pro obchůdek teď nebo nikdy.
a matter of life and death,
a matter of life or death,
a life-or-death matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(issue of vital importance)otázka života a smrti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Getting out of a burning house fast is a matter of life and death.
more or less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a greater or lesser extent)víceméně částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I have more or less decided to delay going to college for a year.
no ifs,
ands,
or buts
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (no excuses are permitted)bez řečí předl + ž mn
  bez odmlouvání předl + s
 I need you to finish that report today, no ifs, ands, or buts.
now or never exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (final chance)teď nebo nikdy
 You have to decide, it's now or never if you want to go to the concert.
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)asi stovka
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
one way or another advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow, by some means)tak či onak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  tak či tak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
or else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise, if not)anebo spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  v opačném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Choose ham and eggs, or else ham and cheese.
or else interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing a threat) (hrozba)jinak spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  (hrozba)v opačném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You will do as I say, or else!
or so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately) (neformální)nebo tak nějak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The container could hold a litre or so of water.
sink or swim v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail or succeed)být hozen do vody
  bojovat o bytí a nebytí
 It's sink or swim with this final exam.
somehow or other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an undetermined way)tak či tak
  tak či onak
 Jan studied the cliff face, determined to scale it somehow or other.
sooner or later advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some time in the future)dříve či později
 Keep up your life of crime and sooner or later you'll end up in prison!
trick or treat,
trick-or-treat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Halloween tradition)překlad není dostupný
 Trick or treat's the only thing I like about Hallowe'en.
Trick or treat! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (at Halloween) (zvolání dětí při Halloweenu)Koledu, nebo ti něco provedu! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 The kids knocked on the door and shouted: "Trick or treat!"
trick-or-treating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Halloween custom: going door to door) (na Halloween)koledování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
whether ... or ... conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if it is [sth] or [sth])ať už část + část
 Whether as a result of laziness or disinclination, the housework had clearly not be done for some time.
 Ať už to bylo způsobeno leností nebo nechutí k práci, v domě se už nějakou dobu neuklízelo.
whether or not,
whether or no
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(no matter if, even if)ať, nebo ne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We'll go to the game whether or not it rains (or: whether it rains or not).
 Půjdeme na zápas, ať bude pršet, nebo ne.
without rhyme or reason advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (inexplicably)bezdůvodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bez rozumného důvodu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He yells at me without rhyme or reason, and I just can't understand why.
without rhyme or reason exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (inexplicable)bezdůvodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bez rozumného důvodu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Your belief that Daisy doesn't like you is without rhyme or reason; she's never done anything to make you think that.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"or" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "or":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'or'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.