opinion

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈpɪnjən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈpɪnyən/ ,USA pronunciation: respelling(ə pinyən)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (belief)názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  mínění, přesvědčení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It's my opinion that the death penalty is morally wrong.
 Můj názor je, že trest smrti je morálně neospravedlnitelný.
opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assessment, view)názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  mínění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 In my opinion, he is an excellent worker.
 Podle mého názoru je to výtečný pracant.
opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal: reasoning) (právnicky)stanovisko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The panel of judges issued their opinion, finding in favour of the plaintiff.
opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (estimation)názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  mínění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He has gone right up in my opinion. He is a good man.
opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expert evaluation)odborné zhodnocení příd + s
 After the doctor said I needed surgery, I sought a second opinion.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be of the opinion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (believe, think)domnívat se
  být toho názoru, být toho mínění
 My husband thinks autumn is the best season, but I am of the opinion that winter is better.
difference of opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disagreement)názorová neshoda
 We had a difference of opinion over the subject of capital punishment.
dissenting opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression of disagreement)nesouhlasný názor
  (formálně)minoritní votum
 If there are no dissenting opinions, we shall proceed.
form an opinion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (decide what you think)udělat si názor
 I don't think I have enough information to form an opinion yet.
in my opinion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my mind, as far as I am concerned)podle mě předl + záj
  podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 In my opinion she's too young to get married and have children.
in your opinion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to you)podle tvého názoru
  podle tebe
 In your opinion, are people in this area open-minded?
low opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disapproval, dislike)špatné mínění o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I have a low opinion of that storekeeper because he cheats his customers.
opinion poll nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (survey of public attitudes)průzkum veřejného mínění
  výzkum veřejného mínění
 In the latest public opinion poll, sixty-five percent of the people said they approved of our foreign policy.
public-opinion poll nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (survey of people's views)průzkum veřejného mínění
 According to a recent public opinion poll, Americans care more about the economy than about health care reform.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"opinion" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [common, shared, free, liberal] opinion, opinion [poll, survey, letter, column], [furious, embittered, enraged] opinions (about), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "opinion":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'opinion'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.