only

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈəʊnli/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈoʊnli/ ,USA pronunciation: respelling(ōnlē)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simply)jenom, pouze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I only want a sandwich for lunch.
 Na oběd chci jenom (OR: pouze) sendvič.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exclusively, solely)jen, jenom, pouze příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Only family members attended the funeral. Only we are allowed in this room.
 Pohřbu se zúčastnili jen (or: pouze) členové rodiny.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely)jen, jenom příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jedině příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 It'll only make things more complicated.
 To by věci jenom zkomplikovalo.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as recently as) (nedávno)zrovna příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 But I saw him only yesterday!
 Viděla jsem ho zrovna včera.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)velice, velmi, hodně, moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She loves him only too well.
 Velmi (or: hodně) ho miluje.
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one or one of few)jediný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was the only girl in the class with red hair.
 Byla jediná dívka ve třídě se zrzavými vlasy.
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (best)nejlepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nejvhodnější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Low-cut jeans are the only kind to wear these days.
 Bokové džíny jsou to nejlepší, co v dnešní době můžete nosit.
only conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (but)ale, avšak spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 I'd give him a lift; only my car's being repaired.
 Svezl bych ho, ale moje auto je v servisu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without siblings) (jedináček)jediný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was an only child.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
if and only if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the strict condition that)tehdy a jen tehdy
 I'll help you, if and only if, you promise to do your part.
if only interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing a wish)kéž by jen fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 If only I had a million dollars!
if only conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the single condition that)pouze pokud přísl + sp
 This plan will work if only we get enough funding for it.
in name only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in fact or in practice)jen formálně
 Some products promoted as green are green in name only.
not only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not being restricted to)nejen příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
only child nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] without siblings)jedináček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My mother's an only child, but my father has five siblings.
only have eyes for [sb],
have eyes only for [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (find attractive) (hovorový výraz)mít oči jen pro ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Edward only has eyes for Julia.
only if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (not unless)jenom když, jen když přísl + sp
  za podmínky, že fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I'll go, but only if you go with me.
only just advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by slight margin) (hned po)sotva spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 She won the race, but only just.
only just advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very recently)právě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nedávno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I have only just begun to learn French; I'm on lesson three.
the one and only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incomparable and unique)jedinečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  unikátní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nenahraditelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"only" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is the only [one] that I [like, want], is the only way to, only on [Mondays], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "only":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'only'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.