'one o'clock' je jiný výraz pro 'one'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 1)jedna číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 My daughter can already count from one to ten.
 Moje dcera už umí napočítat od jedné do desíti.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 1)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 in number)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I only need one onion for this recipe.
 Na tento recept potřebuji jenom jednu cibuli.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single: item) (jedna věc)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 One of the books costs twice as much as the other.
 Jedna z těch knížek stojí dvakrát tolik co ta druhá.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single: group member) (člověk ze skupiny)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The taxi will only take four passengers; one of us will have to walk.
 Do taxi se vejdou jen čtyři lidé. Jeden z nás bude muset jít pěšky.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (I, we: impersonal)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 One doesn't like to criticize, but it's rather unattractive.
 Člověk nechce kritizovat, ale bylo to opravdu neatraktivní.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth], [sb] unspecified) (nějaký)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 One car looks pretty much like another to me.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the same)stejný, totožný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There should be one law for everyone in the land.
 Pro všechny v zemi by měly platit stejné zákony.
the one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique)jediný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My manager is the one person who can operate this system.
 Můj nadřízený je jediný, kdo může používat tento systém.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 1 o'clock) (hodina)jedna číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 It's already one; how am I ever going to finish everything today?
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 year of age) (rok)jeden číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Tragically, the elephant died when it was only one.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single unit)jedna číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The odds are ten to one against him.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 1 pip) (karta, kostka)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I rolled a one and a two and lost the game.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banknote: £1, $1) (hovorový výraz: bankovka)jednodolarovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (bankovka v hodnotě jednoho dolaru)jeden dolar čísl + m
  (bankovka v hodnotě jedné libry)jedna libra čísl + ž
 I have a ten and three ones.
the one about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joke)vtip o, žert o m + předl
 When I told the one about the horse and the bar, nobody laughed.
the [adj] one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (particular item) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 I don't like the blue sweater; I prefer the red one.
 Ten modrý svetr se mi nelíbí, dávám přednost tomu červenému.
the one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soulmate)překlad není dostupný
 Christine believed Richard was the one, but he dumped her in the end.
1 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (first day of specified month) (daného měsíce)prvního číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken "April first".
 In many countries, it's traditional to play pranks on each other on April 1.
1 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (first day of specified month) (daného měsíce)prvního číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken as "(the) first of June". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 My date of birth is 1 June 1990.
the one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (specific person)jediný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Jackie's the one I love.
the one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (partner: true love) (partner, partnerka)ten jediný, ta jediná záj + příd
 The first time I met Paolo, I knew he was the one.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (+ who: unspecified person)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 One should always take care not to offend others.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all for one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing solidarity)Jeden za všechny, všichni za jednoho! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
another one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one more)ještě jeden přísl + čísl
 You can never have too many credit cards so I applied for another one.
another one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a different one)jiný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I lost my teddy bear so my parents bought me another one.
any one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (no matter which one)jakýkoliv, jakýkoli zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Just take any one. It doesn't matter which.
any one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no matter which)kterýkoliv, kterýkoli zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Any one of those cakes will surely be delicious.
at one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at one o'clock)v jednu hodinu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We went for lunch at one.
at one point advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a given moment)v jednu chvíli fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 At one point, I thought we might even get married.
at one time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (once, at some point in the past) (v minulosti)kdysi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 At one time you were allowed to buy milk straight from the farmer.
at one time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at once: simultaneously)najednou, naráz příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I was trying to do three things at one time, and failed the three.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (cardinal number: thousand million)miliarda číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: "a billion" is used generally; "one billion" is used to emphasize the precise amount
 I bet you can't count to two billion!
 Vsadím se, že nenapočítáš do miliardy.
a billion,
one billion,
1 billion,
1,
000,
000,
000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (one thousand million in number)miliarda číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 One celebrity donated one billion dollars to charity last year.
 Jedna celebrita minulý rok věnovala miliardu dolarů na charitu.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: thousand million of them)miliarda číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
a billion,
one billion,
1 billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (sum: thousand million pounds or dollars) (v penězích)miliarda číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The profits last year topped one billion. The government has pledged two billion to finance a new sports stadium.
 Zisky za poslední rok dosáhly jedné miliardy.
billion,
a billion,
one billion
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK, dated (million million in number) (používá se ve Spojeném království)bilion, bilión číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 There are thought to be a billion bacteria in the human intestine.
billion,
a billion,
one billion
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, dated (million million) (používá se ve Spojeném království)bilion číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Max thinks he can easily make a billion and retire early.
dozen,
a dozen,
one dozen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (twelve)tucet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A dozen plus 10 makes 22.
 Tucet a deset je dvacet dva.
dozen,
a dozen,
one dozen
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (twelve)tucet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 If you're going to the shop, could you get me two dozen eggs?
 Pokud jdeš do obchodu, můžeš mi přivézt dva tucty vajec?
dozen,
a dozen,
one dozen
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: 12 of them)tucet mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The old lady had lots of cats; I'd say she had at least a dozen.
 Stará paní měla spoustu koček, řekl bych, že aspoň tucet.
each and every one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (all)úplně každý
 Each and every one filed in and sat down.
each one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (every individual one)každý
 Each one of them is different. Examine each one in turn.
eighth,
an eighth,
one eighth,
1/8
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 8th part)osmina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "an eighth" is used generally; "one eighth" is used to emphasize the precise amount
 Cut the pie into eighths.
fifth,
a fifth,
one fifth,
1/5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 5th part, 20 per cent)pětina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a fifth" is used generally; "one fifth" is used to emphasize the precise amount
 Only a fifth of people with hearing problems wear hearing aids.
fifth,
a fifth,
one-fifth,
1/5
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(extent: 1/5)z jedné pětiny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: "a fifth" is used generally; "one-fifth" is used to emphasize the precise amount
 Our apartment block is one-fifth empty.
fiftieth,
a fiftieth,
one fiftieth,
1/50
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 50th part)padesátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: "a fiftieth" is used generally; "one fiftieth" is used to emphasize the precise amount
fifty-one,
51
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(51: of [sth])padesát jedna
 I have fifty-one pairs of shoes.
for one thing exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (the first reason is)zaprvé příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 No, you can't go out! For one thing, you can't afford it.
 Ne, nemůžeš jít ven! Zaprvé si to nemůžeš dovolit.
fourth,
a fourth,
one fourth,
1/4
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: fourth part, quarter)čtvrtina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)čtvrtka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a fourth" is used generally; "one fourth" is used to emphasize the precise amount
 A fourth of the company's profits are donated to a charity.
fourth,
a fourth,
one-fourth,
1/4
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(extent: 1/4, a quarter)z jedné čtvrtiny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: "a fourth" is used generally; "one-fourth" is used to emphasize the precise amount
get to know one another v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become better acquainted) (lépe se poznat)seznámit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The two men got to know each other while they were both at college.
go one step further v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do [sth] more extreme)jít o krok dál
 This year the team went one step further and won both domestic cup competitions.
groom each other,
groom one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(animals: clean each other) (zvířata navzájem)čistit se ned
 Kate's cats groom each other often, and produce a lot of hairballs.
half,
a half,
one half
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 50 per cent) (množství, 50 %)polovina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a half" is used generally; "one half" is used to emphasize the precise amount
 All of these groups combined add up to half.
 Všechny skupiny dohromady dělají asi polovinu.
hole in one,
hole-in-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(golf: one stroke)jamka na jeden odpal
 At 103 years old, Gus Andreone is the oldest golfer to ever record a hole in one.
hundred,
a hundred,
one hundred,
100
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (cardinal number: 100)sto číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: "a hundred" is used generally; "one hundred" is used to emphasize the precise amount
 She lost count just after a hundred.
hundred,
a hundred,
one hundred,
100
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: 100 of them) (počet)sto číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
hundredth,
a hundredth,
one hundredth,
1/100,
100th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 100th part)setina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a hundredth" is used generally; "one hundredth" is used to emphasize the precise amount
 The profits are one hundredth of what we predicted. The horse won the race by two hundredths of a second.
in one fell swoop,
at one fell swoop
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(in a single fast action) (přeneseně: provést snadno a rychle)v tu ránu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně: provést snadno a rychle)mávnutím ruky s + ž
  (přeneseně: provést snadno a rychle)rázem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Pests or disease can wipe out the entire crop in one fell swoop.
kill two birds with one stone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (do 2 things at once)zabít dvě mouchy jednou ranou
 I can stop by your house on the way to the grocery store, so I'll kill two birds with one stone.
loved one,
loved ones
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(close family member or friend)milovaný člověk příd + m
Poznámka: Often plural.
 The loss of a loved one is hard to bear.
be made for each other,
be made for one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (be ideally suited to each other) (jeden pro druhého)jako stvořený pro fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.
million,
a million,
one million,
1,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (cardinal number: 1,000,000)milion číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: "a million" is used generally; "one million" is used to emphasize the precise amount
 Three million is a very big number.
million,
a million,
one million,
1,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (sum: 1,000,000 pounds or dollars) (v penězích)milion číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The movie star's house cost around three million.
million,
a million,
one million,
1,
000,
000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (1,000,000 in number)milion číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Some houses cost a million dollars or more.
 Některé domy stojí milion dolarů.
million,
a million,
one million,
1,
000,
000
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: 1,000,000 of them)milion číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
more than one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a number greater than one)víc než jeden fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He says he has only had one beer, but the way he is behaving, it looks like he's had more than one.
more than one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greater than one: of [sth])víc než jeden fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We will need more than one table as there are 12 people coming to dinner.
my little one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (affectionate term for a child) (neformální označení dítěte)můj maličký zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Come here, my little one, and I'll tell you a story.
nice one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (expressing congratulations or admiration)Skvěle!, Výborně! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You won the lottery? - nice one, mate!
ninth,
a ninth,
one ninth,
1/9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 9th part)devítina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a ninth" is used generally; "one ninth" is used to emphasize the precise amount
 Can you cut a pie into ninths?
nobody,
no one,
also UK: no-one
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(not one person)nikdo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
Poznámka: "Nobody" is slightly more informal than "no one"
 Peter threw a party, but nobody showed up. I thought I heard someone, but there was no one there.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)ani trochu část + přísl
  vůbec příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Am I bothered about missing the show? Not a bit. I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
number one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (numeral, cardinal number: 1)číslo jedna s + čísl
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 Please look at paper number one in your packet.
number one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song: biggest-selling) (skladba v žebříčku)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It made number one on the charts in the first week.
number one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, dated (oneself)sám na sebe fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  sám sebe záj + záj
 Take care of number one.
number one,
number-one
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(leading, most successful) (přeneseně: vedoucí)číslo jedna s + čísl
  přední, čelní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 For a long time, Ford was the number one automaker in America.
number one,
number-one
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(favorite) (přeneseně: nejoblíbenější)jednička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Ron is my number one person.
odd one out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] or [sb] that does not belong)překlad není dostupný
 Study the people in the photo for 15 seconds then tell me which is the odd one out.
on one hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from one point of view) (zhodnocení situace)na jedné straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 On one hand, the restaurant serves excellent food, but on the other, it's very expensive.
on one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unilaterally)na stejné straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně)na jedné lodi fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We are all on one side.
on one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one surface only)na jedné straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  z jedné strany fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 An image of George Washington can be found on one side of a US dollar bill.
on the one hand ... on the other hand,
on the one hand ... on the other,
on one hand ... on the other hand,
on one hand ... on the other
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (comparing points of view)na jednu stranu...na druhou stranu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 On the one hand, it would be quicker to fly to Manchester; on the other, it would be more expensive than the train.
one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time)jeden po druhém
 I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!
one and the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (same person or thing)jeden a ten samý fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 At the end of the story, the boy and his twin were revealed to be one and the same!
one another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (each other)navzájem, vzájemně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (společně)jeden s druhým fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The lovers liked nothing better than to be with one another. Lisa believes that women in academia should help one another to get ahead.
one at a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one by one)jeden po druhém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
one by one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time, singly)jeden po druhém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  po jednom předl + čísl
 The clerk searched through the records one by one until she found the one she wanted. One by one the nations of Europe fell before Napoleon's advance.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a point in the future) (v budoucnosti)někdy příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 One day I'll be rich.
one day,
one of these days
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(someday: an unspecified day in the future) (v budoucnosti)jednoho dne čísl + m
 One day I hope to travel to South America. I would like to have children one day.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (an unspecified day in the past) (v minulosti)jednoho dne čísl + m
 There was one day last winter when it snowed heavily.
one hundred,
100
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 100)sto číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 In Roman numerals, C means "one hundred".
one hundred,
100
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(100 of [sth])sto číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 None of us will be here one hundred years from now.
one hundred,
100
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(one hundred years old)stoletý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
one hundred,
100
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of one hundred)sto číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)asi stovka
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
one hundred thousand,
100,
000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(100,000 in number)sto tisíc čísl + čísl
one in a million nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: unique) (člověk)unikátní, jedinečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I love you so much! You are one in a million.
one in a million adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1 out of 1,000,000)jeden z miliónu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Sue suffers from a rare condition that is seen in perhaps one in a million people.
one in a thousand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1 out of 1000)jeden z tisíce
 One in a thousand births have some sort of birth defect.
one more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (another)ještě jeden přísl + čísl
  další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'll give you one more chance.
one more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (another one)ještě jeden přísl + čísl
  další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Can I have one more, please?
one more time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (once more)ještě jednou přísl + čísl
  znovu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Please, repeat the question one more time.
one of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (out of many) (mnoha)jeden z čísl + předl
 One of my coworkers is from Barbados.
one of a kind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] or [sth] unique)jediný svého druhu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My aunt is one of a kind; there's nobody else quite like her.
one thing leads to another exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one action begins a series)jedno s druhým
 One thing led to another, and now she's pregnant.
one thousand,
1000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 1000)tisíc číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
one thousand,
1000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1000 of [sth])tisíc číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one occasion)jednou číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  jedenkrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I remember when my brother came home drunk one time.
one-to-one,
also UK: one-on-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (private talk)důvěrný rozhovor příd + m
  mezi čtyřma očima fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
one-to-one,
also UK: one-on-one
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(between individuals)individuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mezi čtyřma očima fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Can we have a one-to-one chat soon? I had a one-to-one meeting with my manager at work.
one-to-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having only one match) (entitu v databázích)jedna na jednu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 In database structure, a one-to-one relationship means an entity in one table maps only to a single entity in another table.
one to one,
also UK: one on one
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on an individual or personal basis)osobně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  individuálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You will have the opportunity to speak to an advisor one to one.
one way or another advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow, by some means)tak či onak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  tak či tak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
one-armed bandit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (gambling: fruit or slot machine)hrací automat
 He lost all his money trying to win on the one-armed bandit.
one-night stand,
one night stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(isolated sexual encounter with [sb])sex na jednu noc fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
one-of-a-kind,
one of a kind
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unique)unikátní, jedinečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ojedinělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphens omitted when term is an adj after a noun
 This is a handcrafted, one-of-a-kind piece of jewellery.
one-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] done once only) (hovor.: činnost provedená pouze jednou)jednorázovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
one-off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (happening only once)jediný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  jednorázový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  jedinečný, unikátní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I had a one-off chance to hear Sixto Rodriguez sing.
one-on-one,
one on one
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on an individual basis) (přeneseně)z očí do očí fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  individuálně, samostatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I had a one-on-one conversation with my boss about the office environment.
one-on-one,
one on one
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tuition, etc.: individual, personal)individuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I had some one-on-one tutoring sessions before my exam.
one-on-one,
one on one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(individual meeting)individuální setkání, osobní setkání příd + s
  setkání z očí do očí fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He had a one-on-one with his teacher and now he understands long division.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"one o'clock" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "one o'clock":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'one o'clock'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.