once

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwʌns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wʌns/ ,USA pronunciation: respelling(wuns)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a single time)jednou, jedenkrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I have only tried coffee once because I hated it!
 Marihuanu jsem kouřil jen jednou (OR: jedenkrát).
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (formerly)kdysi, dříve příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I once knew how to sew.
 Kdysi jsem uměl šít.
once conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if ever)když, až spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 You will want more once you try Thai food.
 Až (or: když) ochutnáš thajské jídlo, budeš si chtít přidat.
once conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (after, when)jakmile, jak, až spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 You can pay for it once you get here.
 Můžeš to zaplatit, jakmile (or: až) se sem dostaneš.
once nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a single time)jednou číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Once is enough for me. I have no interest in doing it again.
 Jednou mi to stačilo. Nemám zájem si to zopakovat.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
once adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (former)kdysi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dříve příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The once happily married man got a divorce.
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when, at the time)spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  jakmile spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Once the evidence becomes public, there will be an outcry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suddenly)znenadála, náhle, najednou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 All at once, I heard a noise in the kitchen.
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously, at the same time)zároveň, současně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The guests cried "Surprise!" all at once.
at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately)okamžitě, ihned příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 When Beth saw how ill her son was, she called the health centre at once.
at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at one time: simultaneously)zároveň, současně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I can't clean the house and take care of the children at once.
for once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a change, for the first time)pro jednou předl + čísl
  výjimečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Maybe I should do my work a little at a time for once, instead of putting it off.
 Možná bych měla udělat úkoly pro jednou včas a neodkládat je jako vždy.
just once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (one time only)jen jednou
 Just once, I wish you would ask politely. I'll make an exception just once.
once a week advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a weekly basis)jednou týdně čísl + přísl
once again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one more time, as an encore)ještě jednou přísl + čísl
  opět příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Everyone clapped and the band came back to play once again.
once again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yet again)znovu, opět příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He has failed the exam once again. Once again, my son forgot to make his bed.
once and for all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for the final time)jednou pro vždy
 You said yes, then you said no. Tell me once and for all, will you marry me?
once in a blue moon advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (very rarely) (hovorový výraz: málokdy)jednou za uherský rok fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He only calls once in a blue moon.
once in a lifetime advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (extremely rarely)jednou za život fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 A chance like this only comes along once in a lifetime.
once in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (occasionally)příležitostně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  jednou za čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I hear from old school friends once in a while.
once more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yet again)znovu, opět příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Once more you have failed to get your essay in on time.
once more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one more time)ještě jednou přísl + čísl
  znovu, opět příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Can you please show me once more how it works?
once upon a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (start of a fairy tale)bylo nebylo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Once upon a time, in a land far away, there lived an orphan girl with her wicked stepmother.
the once-over,
a once-over
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (quick inspection, look)zběžný pohled příd + m
give [sth] the once-over,
give [sth] a once-over
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (clean [sth] quickly) (přeneseně: narychlo uklidit)přejet hadrem dok + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"once" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: I only [did it, saw her] the once, a once-in-a-lifetime [opportunity, chance, offer], once in a while, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "once":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'once'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.