WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

on an ongoing basis


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "on".

Podívejte se také na: an | ongoing | basis

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (running, not switched off)zapnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The computer's already on. Keep your phone on in case I need to call you.
 Počítač už je zapnutý.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (atop) (vodorovná plocha)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Your book's on the table.
 Tvoje kniha je na stole.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the surface) (svislá plocha)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The picture's on the wall.
 Ten obrázek je na zdi.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the vicinity) (poblíž)u předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (poblíž)při předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They bought a house on a lake.
 Koupili dům u jezera.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (associated with)u předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He's been on the football team for several years.
 Je u toho fotbalového mužstva už několik let.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (according to)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We'll continue on that basis.
 Budeme pokračovat na tomto základě.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (purpose) (účel)-
 He's here on business.
 Je tady pracovně.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Udělal to schválně.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (means) (prostředek)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 His car runs on diesel.
 Jeho auto jezdí na naftu.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into position)-
 Put the lid on and boil for five minutes.
 Přikryjte pokličkou a nechte vařit pět minut.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nasaďte si sluchátka a připravte se na poslech.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (condition)-
  (stav, situace)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The house is on fire.
 Ten dům hoří.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ten dvacetiletý narkoman je teď na metadonu a snaží se vrátit k normálnímu životu.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time, occasion) (časově)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I always go jogging on Sundays. Let's go to the cinema on Tuesday. Are you available on 6 June? On that fateful day, Audrey had no idea what was about to happen to her.
 V neděli chodím vždycky běhat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
be on to [sb],
be onto [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (suspect [sb]'s secret) (někomu)být na stopě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
Poznámka: 555
 The thief knew the police were on to him, so he was trying to keep a low profile.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (occurring)probíhající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The film festival is on all week.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (broadcasting)ve vysílání předl + s
 Your favourite programme is on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (performing)na scéně předl + ž
 I always get stage fright, but I'm OK once I'm on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (planned)v plánu předl + m
 Is the party still on for tonight?
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: on base) (baseball)na metě předl + ž
 They have three men on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, UK (acceptable)přijatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyhovující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Tom's behaviour is just not on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (due onstage)na scéně předl + ž
  na jevišti předl + s
 Theresa's on in two minutes! Where did she go?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (situated atop)nahoře, navrchu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Are you on? Can I start pedalling?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (onto position, cooking)-
 I'll put the potatoes on.
 Dám vařit brambory.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (covering, wrapping)oblečený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  navlečený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Fred has his coat on already.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (tightly attached)připevněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pevně nasazený přísl + příd
 Make sure the cap is on properly.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (towards a place, object)směrem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They walked further on down the road.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (onward)dopředu, kupředu příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The crowd urged her on.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuously) (pokračování děje)dál, dále příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Carry on with what you were doing.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into operation) (přístroj)zapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Could you turn the radio on?
on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (button) (tlačítko na přístroji)zapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Press "on".
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (suspended from) (čem)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Her coat is on the hook.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (supported by) (čem)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Lie on your stomach.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (covering, wrapping) (položit na co)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 You should put a bandage on that wound.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (carrying, with you)s sebou předl + záj
 Have you got any cash on you?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (about) (kom, čem)o předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I'm looking for a book on orchids.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (basis) (kom, čem)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The film is based on an 18th century novel. She depends on the dictionary to do her homework.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the direction of)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  směrem na předl + předl
 She shone the light on the intruder.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (vehicles) (dopravním prostředku)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We can eat our sandwiches on the train.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (membership) (členství v čem)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 My Mum served on a jury for a murder trial.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (media) (televize, noviny atd.)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (televize, noviny atd.)v předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 What's on Channel 4 tonight?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (undertaking: journey, etc.) (výlet, služební cesta apod.)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Leah is on a business trip to London.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (added to)překlad není dostupný
 You can insure it for only pennies on the pound.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (liability: down to) (odpovědnost na kom)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 It's always on me to sort out these problems.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (destination)-
 The police closed in on him.
 Policie ho obklíčila.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (object) (koho, co)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They've always looked on me with kindness.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (reference)o, ohledně předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 What are your thoughts on global warming?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the time of) (časově)hned při přísl + předl
 They started to get lost on entering the city.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (diet, medicine) (prášcích)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She's on antibiotics.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the detriment of) (v závodě apod.)před předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They have a three-mile lead on us.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (via the medium of) (televize, noviny atd.)v, ve předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They saw it on TV.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (about: a subject) (kom, čem)o předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 This presentation is on the French Revolution and changes in society thereafter.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (taking: drugs) (na které droze je dotyčný závislý)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Mitch seemed agitated and strange all evening, as if he were on something.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (paid by) (účet koho)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Dinner's on me tonight! You paid last time we went out.
be on to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a promising idea)překlad není dostupný
Poznámka: 555
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
act on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (respond)jednat na základě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Olga acted on the email she received.
act on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have effect)působit na ned + předl
  mít vliv na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The engraving was the result of the acid acting on the metal.
add [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (charge [sth] in addition)naúčtovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  navýšit cenu dok + ž
Poznámka: A hyphen is used when the term is or modifies a noun
 Restaurants add sales tax onto the bill.
add on [sth],
add [sth] on
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(append [sth])připojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přidat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Before sending the email, Irene added on a document.
bang on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, informal (talk insistently about [sth])neustále mluvit přísl + ned
 The lecturer kept banging on even though most of the students weren't listening.
bang on about [sth] vi phrasal + prep UK, informal (talk insistently about [sth])neustále mluvit o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Tanya is always banging on about how awful her boss is.
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal (interrupt [sth](neformální: někam)vetřít se do dok + předl
 It was rude of you to barge in on their family reunion.
barge in on [sb] vi phrasal + prep informal (interrupt [sb](přeneseně: nečekaně se objevit)přepadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She barged in on me while I was getting dressed!
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (conversation: interrupt)vpadnout do hovoru dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  skočit do řeči dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 What makes you think you can just barge in on someone else's conversation?
bear down on [sth/sb] vi phrasal + prep (push, press on)tlačit na ned + předl
 Bear down on the pen to make clear carbon copies.
bear down on [sb] vi phrasal + prep figurative (weigh heavily upon)doléhat na ned + předl
 The weight of Emma's financial worries were bearing down on her.
bear down on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (rush towards)řítit se na ned + předl
  valit se na ned + předl
 The truck came bearing down on the brothers as they were crossing the street.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach threateningly) (výhružně)přistoupit, přikročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The man was bearing down on Jim along the path.
bear on [sth],
bear upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
formal (be relevant to)týkat se ned
  souviset s ned + předl
border on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be adjacent to)hraničit s ned + předl
  sousedit s ned + předl
 Our house borders on conservation land that no one can build on.
border on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be almost) (přeneseně: skoro, téměř)hraničit s ned + předl
 His bizarre behavior borders on the insane.
bring [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (prompt, cause)vyvolat, přivodit, způsobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His allergies brought on the asthma attack.
bring [sb/sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (performer, act: send on stage) (na jevišti)představit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poslat na jeviště dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  pozvat na jeviště dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It was time to bring on the next act.
 Bylo načase představit další vystupující.
brush up on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (refresh knowledge of [sth](znalosti)oprášit, oživit, osvěžit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Janice joined the course to brush up on her maths skills.
build on [sth],
build upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (develop further) (dále rozvíjet)stavět na ned + předl
 The beginners' course will give you a good base which you can build on.
build [sth] on [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (base on) (stavbu)postavit na dok + předl
 The artist built the house on a hill overlooking the bay.
calculate on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (expect, intend for [sth](očekávat určitý výsledek)počítat s něčím inf
  spoléhat se na něco (or: někoho) inf
  spoléhat se, že inf
 We're calculating on your being here for dinner.
 Počítáme s tebou na večeři.
 Spoléháme se na tebe. Bez tebe to nezvládneme.
 Spoléháme se, že to do večera bude hotové.
call in on [sb] vi phrasal + prep UK (visit)navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na návštěvu)zajít k dok + předl
call on [sb] for [sth],
call upon
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(seek help)obrátit se na dok + předl
 John called on his friends for support.
 John se obrátil na své přátele s žádostí o pomoc.
call on [sb],
call upon
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(turn to [sb] for help)obrátit se na dok + předl
 When you need help, then who can you call upon if not your friends?
 Když potřebuješ pomoc, na koho jiného se můžeš obrátit, než na své přátele?
call on [sb] to do [sth],
call upon [sb] to do [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(request that [sb] do [sth](někoho o něco)požádat o dok + předl
call on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (visit [sb](někoho)navštívit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John called on Mary while she was in the hospital.
call on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (teacher: pick a student to talk) (žáka v hodině)vyvolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
carry on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (continue doing [sth])pokračovat ned
Poznámka: hyphen used when term is a noun or an adj
 She carried on as if nothing had happened.
carry on with [sth] vi phrasal + prep (continue [sth](ve spojení se slovesem)dál příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nepřestávat s ned + předl
 The teacher told us to carry on with the exercise she had assigned while she prepared a test.
 Učitelka nám řekla, abychom dál pracovali na cvičení, zatímco si připraví test.
carry on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (make a fuss) (o dítěti)zlobit ned
 At bedtime the spoiled child would carry on until his parents shouted, "Enough!"
carry on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (continue doing)nepřestávat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pokračovat v ned + předl
carry on doing [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (continue doing) (něco nepřestávat dělat)dál dělat přísl + ned
carry [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (preserve, continue) (zachovat něco tak, jak to je)zachovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pokračovat v ned + předl
 His daughter plans to carry the business on just as it was before.
cash in on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (profit)vydělat na dok + předl
  mít zisk z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The witness wrote a book about his experiences to cash in on his fame.
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: understand) (přen.: rozumět rozhovoru)chytat se ned
 I told her that he'd poisoned his wife with arsenic, but she didn't catch on.
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal ([sth]: become popular) (stát se populárním)ujmout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Do you think that the practice of people sewing their own clothing will ever catch on again?
 Myslíš, že se ještě někdy ujme šít si vlastní oblečení?
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (compensate for time lost) (co se nestihlo)dohnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (co se nestihlo)dohánět ned
 Audrey sighed when she saw that she had to catch up on a huge pile of work.
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal (get up to date)zjistit novinky dok + ž mn
  informovat se ned
 I phoned my brother to catch up on the latest news back home.
center in on [sth] (US),
centre in on [sth] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(focus on)zaostřit na dok + předl
  zaměřit na dok + předl
 Now that the camera's shown us the whole pitch, centre in on just the coach.
center on [sb/sth],
center upon [sb/sth] (US),
centre on [sb/sth],
centre upon [sb/sth] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(have as main topic)soustředit se na ned + předl
  zaměřit se na dok + předl
 His talk centered on one key issue.
center on [sb/sth] (US),
centre on [sb/sth] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(have as main purpose) (přeneseně)točit se kolem ned + předl
  (přeneseně)točit se okolo ned + předl
 My grandfather's life centered on his family.
 Celý život mého dědečka se točí kolem jeho rodiny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
add [sth] onto [sth],
add on [sth] to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(charge in addition) (ceně)přičíst k dok + předl
 This restaurant automatically adds a service charge onto the bill.
add [sth] onto [sth],
add on [sth] to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(append)připojit k dok + předl
add-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (optional extra feature)volitelná funkcionalita příd + ž
  doplňková možnost příd + ž
 The software has lots of add-ons.
add-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (additional charge)další náklady příd + m mn
  příplatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  doplatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The bill includes add-ons.
add-on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feature: optional, extra) (prvek)přídavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (prvek)rozšiřující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (prvek)doplňkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The program provides many add-on features.
advise [sb] on [sth] vtr + prep (counsel [sb] on [sth])radit ned
  poradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He was hired to advise the Queen on matters of state.
 Byl najat, aby královně radil ohledně státních záležitostí.
afoot (mainly US),
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(walking, on foot)pěšky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (přeneseně)po svých předl + záj
 It sometimes takes longer to drive than to get to work on foot.
agree with [sb] about/on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have same opinion about)shodovat se na ned + předl
 We all agreed with Jack about the colour of the new chairs.
 Všichni jsme se s Jackem shodli na barvě nových židlí.
agree on [sth] vi + prep (decide mutually)dohodnout se na dok + předl
  shodnout se na dok + předl
 Both sides agreed on a truce.
 Obě strany se dohodly na příměří.
always on the move adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (never still) (přeneseně: stále něco na práci)neustále na nohou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Sheila is always on the move and never has the time to sit down for a chat.
always on the move adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (travelling a lot)stále na cestách fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Barry is always on move because he has to go on a lot of business trips.
and so on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)a tak dále fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  atd. zkr
 Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.
applique [sth] on [sth],
applique [sth] to [sth],
appliqué
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
French (decorative patch: sew on to [sth])aplikovat na ned + předl
  našít na dok + předl
at work on [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working on)při práci na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The show is a great success, and its writers are already at work on the second season.
attend on [sb] vi + prep UK (serve) (obsluhovat)věnovat se ned
 There were several staff to attend on the guests.
authoritative on [sth],
authoritative about [sth]
adj + prep
(knowledgeable about)znalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  erudovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My history teacher is particularly authoritative on the Tudor period.
authority on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authoritative publication)směrodatná publikace příd + ž
 The famous astronomer's book is considered to be the authority on black holes.
backtrack on [sth] vi + prep figurative (change your opinion about [sth])rozmyslet si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  změnit názor dok + m
balance [sth],
balance [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(place precariously) (v rovnováze)postavit, položit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The hiker balanced his water bottle on a rock.
 Výletník postavil lahev s vodou na kámen.
bang on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, slang (on target, exact)přesný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  trefný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It was a tricky question, but I thought his answer was bang on.
bank on [sth/sb] vi + prep figurative (rely, bet)spoléhat se na ned + předl
  (přeneseně)vsázet na ned + předl
 I'm banking on the stock market recovering; otherwise I won't have enough retirement funds.
base [sth] on [sth],
base [sth] upon [sth]
vtr + prep
often passive (use as evidence) (fakta)založit na dok + předl
  (fakta)vycházet z ned + předl
Poznámka: "Base on" is more common than "base upon." These expressions are often used in the passive voice--e.g., "My opinion is based on facts, not rumor."
 She based her conclusion on close examination of the evidence.
 Svě závěry založila na podrobném přezkoumání důkazů.
base [sth] on [sth],
base [sth] upon [sth]
vtr + prep
(adapt from) (zpracování filmu apod.)vycházet z ned + předl
Poznámka: "Base on" is more common than "base upon." These expressions are often used in the passive voice--e.g., "The movie is based on a true story."
 They will base the film on a short story written by Mark Twain.
 Film vychází z krátké povídky od Marka Twaina.
be based on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be founded on [sth])být založený na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vycházet z ned + předl
 His political ideas are based on his conservative beliefs.Ideally, your decision should be based upon sound reasoning.
 Jeho politické názory jsou založeny na jeho konzervativních názorech.
be based on [sth],
be based upon [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be adapted from [sth])být založený na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  vycházet z ned + předl
 Many movies are based on true stories. The play is based on the novel of the same name.
 Mnoho filmů je založených na pravdivých událostech.
based on [sth],
based upon [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(adapted from [sth])podle předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  na základě předl + m
 Based on a true story.
 Podle skutečného příběhu.
based on [sth],
based upon [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(founded on)založený na příd + předl
  vycházející z příd + předl
 Some countries have laws based upon state religions.
batten on [sb],
batten upon [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (prosper at [sb]'s expense) (někom)přiživovat se na ned + předl
  (někoho)parazitovat na ned + předl
batten on [sth],
batten upon [sth]
vi + prep
(grow fat on)tloustnout z ned + předl
 The sheep are battening well on the rich grass in the meadow.
batten on [sth],
batten upon [sth]
vi + prep
(feed greedily on) (něčím)ládovat se ned
  (něčím)cpát se ned
 The revellers sat down at the table and battened upon the food.
on behalf of [sb/sth],
on [sb/sth]'s behalf,
also US: in behalf of [sb/sth],
in [sb/sth]'s behalf
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in place of [sb])jménem předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (někoho)za předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
Poznámka: "On behalf of, on sb/sth's behalf" is currently much more common than "in behalf of, in sb/sth's behalf."
 I'm phoning on behalf of my daughter, who has lost her voice. The millionaire sent somebody to bid on the painting on his behalf.
 Volám jménem své dcery, která nemůže mluvit.
bent on [sth] adj + prep (be determined)odhodlaný k příd + předl
  (k činu)rozhodnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The victim's father is bent on revenge.
be bent on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be determined about [sth])být odhodlaný k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (k činu)být rozhodnutý inf + příd
bent on doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (be determined to do [sth])odhodlaný k příd + předl
  (k činu)rozhodnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That cousin of yours is bent on doing as much damage as he can.
bestow [sth] on [sb],
bestow [sth] upon [sb]
vtr + prep
formal (present, give [sb]: an award, gift)darovat, věnovat ned
  (ocenění, dar)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The head of the Board of Education bestowed the Outstanding Teacher of the Year award on Mrs. Hall. The king bestowed knighthoods on his most loyal subjects.
 Král daroval nejloajálnějším poddaným rytířský titul.
bet on [sth] vi + prep (place a wager on)vsadit si na dok + předl
 Rita bet on a horse at the race track.
 Rita si v dostihu vsadila 10 dolarů na jednoho z koní.
bet on [sth] vi + prep figurative (be totally confident of)spoléhat na ned + předl
  být si jistý ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
bid on [sth] vi + prep (make an offer to buy [sth](v dražbě)nabídnout cenu dok + ž
  přihazovat na ned + předl
 Sheila bid on a vase at an auction.
binge on [sth] vi + prep (eat [sth] to excess)přejíst se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nacpat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  cpát se ned
  (neformální)přežírat se ned
 When I'm feeling down, I binge on chocolate.
 Když mi není dobře, přejídám se čokoládou.
binge on [sth] vi + prep (indulge in [sth] excessively)hýřit ned
  flámovat ned
blame [sth] on [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attribute: [sth] bad)házet vinu na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  obviňovat, vinit ned
 He blamed his lack of concentration on having slept badly that night.
 Vinu za málo soustředěnosti házel na nedostatek spánku.
blow [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squander money)utratit za dok + předl
  (peníze)rozházet za dok + předl
  (hovorový výraz: peníze)rozfofrovat za dok + předl
 Sophie blew all her wages on a new dress.
boomerang on [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, figurative (backfire on)vymstít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jessica made one silly mistake and her plan boomeranged on her.
a brake on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] that slows progress) (přeneseně: ve vývoji)brzda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Opposition to the minister's bill from his own party was a brake on his plans.
 Opozice ministrova zákonu z jeho vlastních řad znamenala brzdu v jeho plánech.
brief [sb] on [sth],
brief [sb] about [sth]
vtr + prep
(apprise of)seznámit s, obeznámit s dok + předl
  informovat o ned + předl
 The chief briefed his agents on the recent developments of the case.
 Velitel seznámil (or: obeznámil) agenty s posledním vývojem případu.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (eagerness) (vyjádření nadšení)jdeme na to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vyjádření nadšení)do toho zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (challenge to fight) (výzva k boji)tak se ukaž zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (výzva k boji)ukaž se zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (výzva k boji)tak se předveď zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you think you can do better, bring it on!
browse on [sth] vi + prep (animals: feed on [sth](zvěř)krmit se ned
  (zvěř)pást se, spásat ned
 The herd of goats browsed on grass and twigs in the pasture.
brush [sth] on [sth],
brush [sth] onto [sth]
vtr + prep
(paint, etc.: apply)nalakovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  natřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The carpenter brushed more paint onto the table.
 Tesař nalakoval stůl.
by foot,
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on foot, walking)pěšky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Most people drove but a few arrived by foot.
call [sb] out on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (challenge: on [sth] said, done) (někoho)konfrontovat ohledně ned + předl
carry on a conversation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a chat or discussion)pokračovat v konverzaci, pokračovat v hovoru
 The two women carried on their conversation in the taxi on the way home.
carry-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (luggage)příruční zavazadlo příd + s
 I measured my carry-on to make sure it would fit in the overhead.
carry-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (fuss)povyk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: hádka)scéna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně. hádka)výstup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 His mother made such a carry-on about his going that he considered staying home.
carry-on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (of luggage) (zavazadlo)příruční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zavazadlo)palubní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We are only allowed one piece of carry-on luggage.
carry-on baggage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (air travel: hand luggage)příruční zavazadlo příd + s
 Now that airlines are charging passengers to check bags, there is more carry-on baggage.
catch fire,
catch on fire,
also UK: catch light,
catch alight,
also US: take fire
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ignite)vzplanout, vznítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gasoline can catch fire very easily. If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.
catch fire,
catch on fire
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (create enthusiasm) (přeneseně: pro něco)vzplanout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "on an ongoing basis":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'on an ongoing basis'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.