noted

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnəʊtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈnoʊtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(nōtid)

From the verb note: (⇒ conjugate)
noted is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: noted, note

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
noted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well-known)významný, slavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A noted researcher came to speak at the university.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
noted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (change: noticeable) (změna)znatelný, zjevný, markantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a noted change in Amy's behavior when she started taking her medicine.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short message)vzkaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zpráva mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I wrote him a note about the meeting time and left it on his desk.
 Napsal jsem mu vzkaz o době konání schůze a nechal jsem mu ho na stole.
notes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (memory aid, for speaking, etc.) (osnova pro projev)poznámky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 He didn't have a prepared text, just notes that he referred to during the speech.
 Neměl před sebou připravený text, jen poznámky, o které se při projevu opíral.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical sound)tón mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The flautist sounded a sweet note.
 Flétnista zahrál sladký tón.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical notation)nota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Follow the notes on the music! Don't just guess!
 Sleduj noty a nehádej!
note vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)všimnout si, povšimnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zpozorovat, postřehnout, zaregistrovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She noted that he was not wearing his ring.
 Všimla si, že neměl na ruce prstýnek.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (footnote or endnote)poznámka pod čarou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vysvětlivka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Did you read the note at the bottom of the page?
 Přečetl sis tu poznámku pod čarou?
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short academic article)krátký odborný článek fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Professor Jones has written a brief note on the mating habits of barn owls.
 Profesor Jones napsal krátký odborný článek k páření sov pálených.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (paper money: bill)bankovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Have you got change for a twenty-pound note?
 Máš drobné za dvacetilibrovou bankovku?
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical key)tón mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  tónina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Stick to the note, and stop changing key please.
 Drž tón a přestaň měnit tóninu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (key points of a lecture, etc.) (programu, přednášky apod.)hlavní bod příd + m
 The third note I would like to raise is that housing prices do fall.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tone in speaking) (hlasu)tón mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 When the student misbehaved again, the teacher had a warning note in his voice.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (character in taste, smell) (vůně, chuť)nádech mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vůně, chuť)stopa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This sauce has a note of walnut, don't you think?
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (birdsong) (ptačí)zpěv mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The bird sang a beautiful note.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (promissory, etc.)dlužní úpis příd + m
 He did not have the money on him, so left a note.
note [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write down)poznamenat si, zapsat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They noted all the problems on a piece of paper.
note [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mention, say)poznamenat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zmínit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poukázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When he noted that the house needed repair, she agreed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"noted" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a noted patron (of the arts), a noted [man, woman, person] of letters, (the) noted [author, star, director] of, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "noted":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'noted'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.