WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

not a little


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "not".

Podívejte se také na: a | little

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (negation) (negace sloves)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (negace příd. jmen)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (negace jiných slovních druhů)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 This apple is not green; it's red.
 Toto jablko není zelené, je červené.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ten popis je neúplný, prosím doplňte ho.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Chci si koupit byt, ne dům. Měl by být vybavený, ne prázdný. Musíš to udělat dnes, ne zítra.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (denial) (negace sloves)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (negace přídavných jmen)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (negace jiných slovních druhů)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I am not guilty.
 Jsem nevinný.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (refusal) (negace sloves)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (negace přídavných jmen)ne- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  (negace jiných slovních druhů)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I do not want any sugar, thank you.
 Cukr nechci, díky.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (that it is not so)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 "Will your ex be at the party?" "I hope not!"
 „Bude na večírku i tvůj bývalý přítel?“ „Doufám, že ne!“
 
Další překlady
AngličtinaČeština
not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (ironic denial) (hovor.: sarkastické popření tvrzení)Kecám! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Yeah, she's so smart. NOT.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
not abide [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not tolerate)strpět, snést, vystát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  trpět, snášet ned
 I can't abide his smoking in the house. "I won't abide insolence or bad behaviour," said the schoolteacher.
 Nestrpím (or: nesnesu), aby kouřil v domě.
absolutely not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in any way, not at all)vůbec příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  vůbec ne přísl + část
 I will absolutely not have anything to do with him.
absolutely not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (not under any circumstances)V žádném případě! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Ani nápad! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Určitě ne! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You're not going to the party. Absolutely, not!
not blink,
not blink an eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be shocked or disapprove) (přeneseně: nebýt z něčeho v šoku)ani nemrknout sp + dok
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)střed dění s + s
not be called for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inappropriate)být nevhodný ned + příd
 Your comment about your neighbor's wife was not called for.
not care v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unconcerned)nezáležet ned
 So, what if you're upset? I don't care.
 No a co že seš smutná? Mně na tom nezáleží.
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing refusal) (zamítnutí)rozhodně ne část + část
  (zamítnutí)v žádném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "Could I borrow your car?" "Certainly not!"
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing denial) (popření)samozřejmě že ne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (popření)ovšemže ne část + část
 "Did you drink the bottle of beer I left in the fridge?" "Certainly not!"
contract not to compete nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: anti-competition agreement) (právo)smluvní závazek nekonkurovat fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
contract not to compete v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (law: prohibit rivalry) (právo)zákaz konkurence m + ž
forget-me-not nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant with small blue flowers) (kytička)pomněnka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
not give a damn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, potentially offensive (not care) (přen., hovor.)být fuk, být jedno ned + přísl
  (přen., hovor.)kašlat na ned + předl
  nestarat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: most commonly used in the negative and in questions
 I don't give a damn that my ex has a new girlfriend!
 Je mi jedno (or.: fuk), že má moje ex nového kluka!
not give a fig v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not care, be unconcerned) (hovor., vulg.: nestarat se o něco)mít u prdele ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (hovor., přen.: nestarat se o něco)kašlat na ned + předl
not give a f*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, offensive, slang (not care) (vulgární výraz)být u prdele ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (vulgární výraz)srát na ned + předl
 I don't give a f*** what you think.
 Je mi u prdele, co si myslíš.
not give a s*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, slang (not care) (vulgární výraz)být u prdele ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
Poznámka: Most commonly used in the negative and in questions.
 Sally said she doesn't give a s*** what her unfaithful ex-husband does with his time.
 Sally tvrdí, že je jí u prdele, co provede její nevěrný exmanžel tentokrát.
not go amiss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (be welcome)přijít vhod dok + přísl
Poznámka: Usually preceded by "would"
 A cup of tea wouldn't go amiss. A bit of tact wouldn't go amiss if you don't want to cause offence.
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)nevím zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 There is no point asking me; I do not know. I do not know the answer to that complicated math problem!
if not conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if this is not the case)pokud ne sp + část
 Let's see if Pete is free this evening. If not, we can always go without him.
it does not matter,
it doesn't matter
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(it is unimportant or irrelevant)Na tom nezáleží! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  To je jedno! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 It doesn't matter what you say; I'm still going to do what I want.
last but not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (lastly)v neposlední řadě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Last but not least, don't forget to ring me when you get there.
more often than not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (usually)zpravidla, obvykle příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Our children's clothes are, more often than not, made in China.
no laughing matter,
not a laughing matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] serious)není žádná sranda
  není žádná legrace
  není k smíchu
 Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.
not a big deal,
no big deal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (a matter of little importance)žádný velký problém fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)ani trochu část + přísl
  vůbec příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Am I bothered about missing the show? Not a bit. I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
not a bit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not at all)ani trochu část + přísl
  vůbec příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
not a chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no possibility)bez šance předl + ž
 There is not a chance he would ever win a foot race.
not a chance,
no chance
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(impossible)ani náhodou zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Do you think Phil will lend us the money?" "Not a chance!"
not a few adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quite a lot)nemálo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  vícero příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There were not a few vegetarians among us.
not a hint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign, no indication)ani náznak sp + m
  ani stopa sp + ž
 There was not a hint of any sugar in that sour pie.
not a soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nobody)ani živáček
 It was two o'clock in the morning and not a soul was on the streets. They got married and not a soul knew until a year later.
not a trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign)ani náznak sp + m
  ani stopa sp + ž
 Come April, there is not a trace left of the snow. There is not a trace of any sugar in this tea.
not again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing exasperation)už nikdy
 Not again! I told you tomato sauce is hard to remove from white shirts!
not allowed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forbidden, not permitted)nedovolený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zakázaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Dogs are not allowed in the park.
not applicable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (irrelevant, not the case)neplatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nesouvisející přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
not at all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in no way, to no extent)v žádném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vůbec ne přísl + část
 My boss was not at all pleased with my work, so he fired me.
not bad,
not half bad
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(reasonably good)ujde
 That sauce isn't very good, but it's not bad, either.
not be moved v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not change opinion)nebýt dojat
 Anne is completely against the idea, and will not be moved from her position.
not by any means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in no way, by no method)vůbec ne
 I will not by any means allow you to borrow my car.
not do justice to [sth/sb],
not do [sth/sb] justice
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not show well)nepravdivě vykreslit přísl + dok
  neukázat přesně dok + přísl
 That photograph does not do justice to her beauty.
not enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (insufficient, too few or little)nedostatečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nedostačující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The doctors tried everything they knew, but it was not enough to save him.
Not even! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (no!)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
not feel like [sth],
not feel like doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not want to do)necítit se na ned + předl
  nemít chuť na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I don't feel like going out tonight.
not get along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be friends) (s někým)nevycházet
 My sister and I never really got along when we were growing up.
not give up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (persevere)nevzdávat to
 John got tired in the middle of the race, but he did not give up.
not have a care v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not worry about anything)nemít žádné starosti
 He strolls through life as though he does not have a care.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unrelated to)nemít co do činění s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Baking a cake does not have anything to do with repairing a car. Being smart doesn't have anything to do with being strong.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (avoid contact with) (vyhýbat se někomu)nemít co do činění s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Since she stole my earings, I do not have anything to do with her anymore. I'll not have anything to do with my ex-wife's new husband.
not in the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)ani v nejmenším
 Sure, you can borrow five dollars, I don't mind in the least.
not in the mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (disinclined, unwilling)nemít náladu na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'm not in the mood to listen to your lies.
not kosher adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not edible for Jews) (nepoživatelný pro židy)nebýt košer ned + přísl
 Observant Jews do not eat pork because it is not kosher.
not kosher adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (legitimate) (přeneseně)nebýt košer ned + přísl
 Hey! Hitting under the belt is not kosher.
not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (notably)zejména, obzvlášť příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  v neposlední řadě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The building is very impressive, not least because of its magnificent setting.
not lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)nespouštět z očí ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on) (původní cíle, ideály apod.)nezapomenout na dok + předl
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
not make sense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be illogical) (být nelogické)nedávat smysl ned + m
 It does not make sense to butter your bread with axle grease.
not make sense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be incomprehensible) (nepochopit)nedávat smysl ned + m
 Ainsley was drunk and what he was saying was not making sense.
not many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (few)málo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
not matter v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unimportant)nehrát roli
  nebýt důležitý
 It does not matter if you make a typing mistake; just back up and fix it. Don't be upset about what happened. It doesn't matter.
not mince words,
not mince your words
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (speak plainly)nebrat si servítky
 That man does not mince words; he will say exactly what he thinks.
not mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not upset)nevadit ned
 I thought Dave might be upset that we didn't invite him, but he didn't mind.
not mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no preference)být jedno ned + přísl
 I don't mind which day we go to the cinema as I'm free all week.
not much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very little)velmi málo přísl + přísl
  ne moc část + přísl
not much to look at adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unattractive or unimpressive)nezáživná podívaná
 He's not much to look at, but he's got a good job and he's very nice. It's not much to look at, but it's home.
not nearly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nowhere near)ani zdaleka ne
 Two pounds of beef is not nearly enough to feed 50 people. The roast is not nearly cooked, so dinner will be delayed.
not of this world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (otherworldly)nebýt z tohoto světa ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Ghosts and goblins are not of this world.
not of this world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]; engrossed by spiritual matters) (z náboženského hlediska)žít v jiném světě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Ruth is not of this world, and refuses to compromise her religious convictions.
not often advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (infrequently, rarely)zřídka příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
not only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not being restricted to)nejen příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
not quite advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (almost)ne zcela, ne úplně část + přísl
 The meat is not quite cooked enough.
not quite right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly wrong)ne zcela správně
 It is a good translation, but that word choice is not quite right.
not shrink from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (face bravely) (přeneseně)necouvnout před dok + předl
 Soldiers need to not shrink from their duties even in the heat of battle.
not so bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than anticipated)ne tak špatný, ne tak hrozný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I thought I was going to hate my new job, but it's not so bad.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (less)ani tolik o, ani tak o fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It's not so much that you are cruel, more that you don't think things through.
not so much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (little)málo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ne tak moc fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 No, there was not so much singing at the show.
not sure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unsure of [sth](něčím)nejistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 "Do you know when the movie starts?" "I'm not sure."
not take kindly to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not welcome)nemít rád ned + přísl
  nepřijmout dobře dok + přísl
  nekvitovat s povděkem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I do not take kindly to people who don't know me calling me 'honey'.
not think much of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unimpressed by)nemít nejlepší mínění o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I did not think much of that artist's new exhibit, I thought it was trite.
not to mention conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as well as)nemluvě částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 I've got to take the kids to school, not to mention do the shopping.
not too bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (OK)ujde
  ujde to
 "How's the new job going?" "Not too bad, thanks."
not until conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (only when, only after)spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  teprve až přísl + sp
 Not until your homework and your chores are finished may you watch TV.
not up to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (not fit enough for)nestačit na dok + předl
 He tried hard, but he was not up to the challenge. Your performance is not up to the standards we are looking for.
not very advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (hardly, only a little)ne moc, ne příliš část + přísl
 That's not very nice of you. I'm not very interested in football.
not well founded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not based on fact) (fakty)nepodložený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The evidence against John was not well founded, so he avoided prosecution. Your optimism about the stock market was clearly not well founded.
not worth having adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of no value)nestát za to
 The standard version is not worth having because it lacks the most-desired functions on the deluxe version.
not worth mentioning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (trivial, insignificant)nestát za zmínku ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The slight inconvenience of having to wait is not worth mentioning. The tiny amount of sodium in grapefruit is not worth mentioning.
not yet advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not thus far) (v záporu)dosud, doposud příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I am not yet fluent in Spanish.
nowhere near,
not anywhere near
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(not close to)nikde poblíž, nikde blízko přísl + přísl
 The bank is nowhere near the library.
nowhere near,
not anywhere near
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
figurative, informal (not at all)zdaleka ne přísl + část
 Your description is nowhere near accurate.
Of course not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (emphatic: certainly not)Jasně že ne!, Samozřejmě že ne! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Would you kiss a frog?" he asked. "Of course not!" she replied.
pretend not to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dissimulate)předstírat ned
  dělat jako ned + sp
 She pretended not to hear him when he said that he loved her.
 Předstírala, že ho neslyší, když jí říkal, že ji miluje.
whether or not,
whether or no
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(no matter if, even if)ať, nebo ne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We'll go to the game whether or not it rains (or: whether it rains or not).
 Půjdeme na zápas, ať bude pršet, nebo ne.
not a whit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literary (in the slightest)ani trošku sp + přísl
  vůbec ne přísl + část
 I care not a whit for your inane excuses.
why not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing openness to [sth])proč ne přísl + část
 Yes of course you can come along – why not!
 Jasně že můžeš jít s námi – proč ne?
would rather not,
had rather not
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(prefer not to)raději bych nedělal
 I'd rather not go to Spain again this year for our holidays. They would rather not have to make anyone redundant.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "not a little":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'not a little'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.