nonstop

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌnɒnˈstɒp/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈnɑnˈstɑp/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adj., adv. nonstop; n. nonstop′)Na této stránce: nonstop, non stop

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
nonstop,
non-stop
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(continual)neustálý, nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neustávající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Audrey is fed up of the non-stop rain.
nonstop,
non-stop
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(relentless)nonstop přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nekonečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Simon's nonstop criticism is really irritating.
 Nekonečné stěžování Simona je vážně otravné.
nonstop,
non-stop
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(direct, without stopping)nonstop, nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sonia took a nonstop flight from New York to Dallas.
 Na hlavním tahu je čerpací stanice s nonstop provozem.
nonstop,
non-stop
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(incessantly, continuously)nonstop příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Betty talked nonstop and constantly annoyed her coworkers.
 Betty mluví nonstop, což její kolegy nepředstavitelně otravuje.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
non stop,
non-stop
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(continuously)nonstop příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nepřetržitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The train ran non-stop between London and Edinburgh.
non-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (continuous)nonstop přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
non-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (direct) (let apod.)přímý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We managed to get on a non-stop flight to New York.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "nonstop":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'nonstop'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.