none

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnʌn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/nʌn/ ,USA pronunciation: respelling(nun; Rel. nōn)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
none pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (not any, not one)žádný zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
Poznámka: Used with a singular or plural verb
 None of these apples is ripe.
 Žádné z těchto jablek není zralé.
none pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (nobody)nikdo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
Poznámka: Used with a singular or plural verb
 The knight raised his sword, declaring, "None shall pass".
 Nikdo nebyl tak slavný jako Marilyn.
none advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)vůbec částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 After that interview, I'm none the wiser as to what the job entails.
 Ani po pohovoru vůbec nevím, co ta práce obnáší.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
It's none too soon,
it is none too soon
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (it is overdue)Nikdy není pozdě. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Pozdě ale přece. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It seems like spring has finally arrived, and it is none too soon for me.
jack of all trades,
jack-of-all-trades,
jack of all trades,
master of none,
jack-of-all-trades,
master of none
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, pejorative (shallow skill in many things) (přeneseně, pejorativní výraz)brouk pytlík m + m
  (pejorativní výraz)všeználek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
none of your business interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (it isn't your concern)To není tvůj problém! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Starej se o sebe! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 How much do I earn? None of your business!
none other than [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sb] well known) (někdo významný)nikdo jiný než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We have with us today a man we all know, none other than the champion racer of the entire league.
second to none adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the best)nepřekonatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nejlepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a brilliant footballer: his passing ability is second to none.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"none" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: none of these [fit, are right], none of them [passed, came, turned up], none of the [members, students, guests, friends], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "none":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'none'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.