nonconformist

UK:*UK and possibly other pronunciations'nonconformist', 'Nonconformist': /ˌnɒnkənˈfɔːmɪst/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˌnɑnkənˈfɔrmɪst/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(non′kən fôrmist)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
nonconformist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unconventional person)nekonformista mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My sister doesn't believe in marriage because she's a nonconformist.
Nonconformist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (dissenter from Anglican Church) (člen církve odštěpené od anglikánské)nonkonformista, nonkonformistka m, ž
nonconformist adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unconventional)nekonformní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nekonvenční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The city of Portland lived up to its nonconformist reputation and voted against fluoridating the drinking water.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"nonconformist" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "nonconformist":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'nonconformist'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.