nonce

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/nɒns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/nɑns/ ,USA pronunciation: respelling(nons)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
nonce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (paedophile)pedofil mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
for the nonce exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (for the present time, this occasion)tentokrát příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This sentence is not a translation of the original sentence. Pro tentokrát se s tímto řešením musíme spokojit.
nonce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cryptography: arbitrary number) (kryptografie: číslo použité pouze jednou)nonce spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "nonce":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'nonce'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.