WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
non,
non-
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
prefix (not) (netoxický apod.)ne předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 For example: nonpayment, non-toxic
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
non fiction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (books: factual)odborná literatura příd + ž
  literatura faktu ž + m
non-fiction adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (factual) (o knize)odborný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Non-fiction books usually have a table of contents and an index.
non sequitur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Latin (statement: not logical) (argumentu)nelogičnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (argumentu)naplatnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The title of the song "Cheese Is A Kind of Meat" is an amusing non sequitur.
non stop,
non-stop
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(continuously)nonstop příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  nepřetržitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The train ran non-stop between London and Edinburgh.
non-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (continuous)nonstop přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
non-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (direct) (let apod.)přímý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We managed to get on a non-stop flight to New York.
non-governmental organization,
also UK: non-governmental organisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(activism: independent group)nevládní organizace příd + ž
 They are a non-governmental organization who are attempting to change the way America views the world.
non-negotiable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (law: not open to deals)nezvratný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
non-negotiable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finance: bond not for sale) (ekon., není možno koupit nebo prodat)nepřevoditelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neobchodovatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
nonaddictive,
non-addictive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not habit forming)nenávykový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The patient requested non-addictive painkillers.
nonalcoholic,
non-alcoholic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not containing alcohol)nealkoholický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  bez alkoholu předl + m
 The recovering alcoholic asked for a non-alcoholic beer at the wedding.
nonentity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unimportant person) (přeneseně: nevýznamný člověk)nikdo zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  (hovorový výraz)nýmand mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
nonentity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] unimportant) (přeneseně: nevýznamná věc)nic zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
nonexistent,
non-existent
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(imaginary, that does not exist)neexistující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nejsoucí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Basic services were nonexistent in the poorer parts of the country.
nonfiction,
also UK: non-fiction
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(factual literature)literatura faktu ž + m
 She had read all of the author's novels but none of his nonfiction.
nonfiction,
also UK: non-fiction
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(literature: factual)naučná literatura příd + ž
  literatura faktu ž + m
 The nonfiction section of the library is upstairs.
nonprofit (US),
non-profit (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(business: not run for profit)neziskový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
nonprofit (US),
non-profit (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (law: organization) (neformální)neziskovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Although Samuel works for a nonprofit, he earns good money.
nonprofit organization (US),
non-profit organization,
non-profit organisation (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(law: no profit motive)nezisková organizace příd + ž
nonresident,
non-resident
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] not living in a given place)nerezident mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  osoba odjinud ž + přísl
 Non-residents do not have access to the gym or the pool.
nonresident,
non-resident
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not living in a given place)nepobývající na daném místě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně: pocházející odjinud)přespolní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Non-resident students should stay in regular contact with the college via email.
nonresident,
non-resident
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not requiring residency)překlad není dostupný
 There are both resident and nonresident positions available.
nonsmoker,
UK also: non-smoker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] who does not smoke)nekuřák, nekuřačka m, ž
 I only date non-smokers because they smell better than smokers.
nonstick,
non-stick
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(cookware: with coated surface)nepřilnavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  s nepřilnavým povrchem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Eggs are best cooked in a nonstick pan.
nonstop,
non-stop
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(continual)neustálý, nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neustávající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Audrey is fed up of the non-stop rain.
nonstop,
non-stop
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(relentless)nonstop přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nekonečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Simon's nonstop criticism is really irritating.
 Nekonečné stěžování Simona je vážně otravné.
nonstop,
non-stop
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(direct, without stopping)nonstop, nepřetržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sonia took a nonstop flight from New York to Dallas.
 Na hlavním tahu je čerpací stanice s nonstop provozem.
nonstop,
non-stop
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(incessantly, continuously)nonstop příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Betty talked nonstop and constantly annoyed her coworkers.
 Betty mluví nonstop, což její kolegy nepředstavitelně otravuje.
sine qua non nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal, Latin (prerequisite)překlad není dostupný
 Talent is the sine qua non of becoming a professional writer.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"non" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "non":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'non'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.