nodding


From the verb nod: (⇒ conjugate)
nodding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: nodding, nod

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
nodding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (head motion) (pohyb hlavy)kývavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (pohyb hlavy)přikyvující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sam watched the nodding head of the donkey as it moved forward.
nodding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (swaying)kymácející se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The wind passed over the nodding flowers.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
nod nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head motion)kývnutí, pokývnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Tom greeted the audience with a nod.
 Tom pozdravil publikum kývnutím.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (head gesture: yes) (souhlas)kývnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kyle nodded in agreement.
 Kyle souhlasně kývnul.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (head gesture: hello) (na pozdrav)pokývnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Sarah nodded in greeting to her friend.
 Sarah kamarádovi pokývla na pozdrav.
a nod to [sb/sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (allusion) (na jiné dílo)odkaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There was definitely a nod to Ray Charles in the musician's melody.
 V melodii muzikanta byl definitivně odkaz na Raye Charlese.
nod,
nod to [sb]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(acknowledgement)překlad není dostupný
 The actor's nod to his director, as he accepted the award, was an expression of his gratitude.
nod [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (head: move up and down) (hlavou)kývnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hlavou)kývat ned
 He nodded his head in affirmation.
 Na znamení souhlasu kývnul hlavou.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall asleep)klimbat, poklimbávat ned
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sway)kývat se ned
 The trees nodded in the wind.
nod viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become sleepy)klimbat, poklimbávat ned
 The students started nodding during the long lecture.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "nodding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'nodding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.