WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

no place


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "no".

Podívejte se také na: place
Na této stránce: no, No, no.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (refusal)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 No, I wouldn't like more coffee, thank you.
 Ne, nechci další kávu, děkuji.
no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (dissent) (nesouhlas)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 No, I do not agree with that at all.
no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (denial) (odmítnutí)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 No, I did not get mud on the floor.
no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not any)žádný zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 We have no rooms available.
 Nemáme žádné volné pokoje.
no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not one)žádný zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  ani jeden sp + čísl
 There is no clean fork; we'll have to wash some.
no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not any)překlad není dostupný
 There is no denying the truth.
no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forbidding [sth])zákaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Used on public notices to forbid an activity or thing.
 There are signs saying "No smoking" all over the construction site.
 Po celém staveništi visí cedule s nápisem Zákaz kouření.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not genuine, effective, convincing)překlad není dostupný
 I'm no artist but I was pleased with how the drawing came out.
no nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (saying no)ne částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 Their response was a definite no.
no nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (votes)hlas proti m + přísl
 The noes have it, and the bill is thrown out.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
No nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemistry: nobelium) (chemický prvek)nobelium spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 No is an element with the atomic number 102.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
no | No | no.
AngličtinaČeština
at no time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (never, not at any point)nikdy
 At no time did Bob leave the house that evening.
bear no resemblance to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be totally unlike)vůbec se nepodobat přísl + ned
  nebýt si vůbec podobný ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The boy bears no resemblance to his father or his other brother.
by no means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all, not in any way)v žádném případě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 This handbag costs £300, but it's by no means the most expensive one in the shop.
have no stomach for [sth],
have little stomach for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lack appetite, courage for [sth])nemít kuráž ned + ž
 John had little stomach for the task at hand.
have no alternative v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have any other choice)nemít jinou možnost
 With a crime this serious we have no alternative but to prosecute.
have no association with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be connected, involved)nemít nic společného s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Type 1 diabetes has no association with obesity or other lifestyle factors, and is not preventable.
have no business doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (not have the right)nemít právo
  nic ti do toho není
 You have no business spreading gossip about me!
have no chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be doomed)nemít žádnou šanci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být bez šance ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 She had no chance, the disease had spread too far.
have no chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have opportunity)nemít příležitost ned + ž
 I saw this article last week and wanted to comment, but had no chance until now.
have no chance to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have opportunity) (něco dělat)nemít příležitost ned + ž
  (něco dělat)nemít možnost ned + ž
 The swimming pool looked nice, but we had no chance to use it.
have no choice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be forced to do [sth])nemít jinou možnost ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I had to fire him. I had no choice.
have no choice but to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have alternative)nemít jinou možnost než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We have no choice but to think that you acted irresponsibly.
have no doubt v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be certain)nemít žádné pochybnosti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Have no doubt, we'll get in trouble for eating all the cake.
have no doubt that v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be certain)nemít žádné pochybnosti, že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být si jistý, že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have no doubt that he'll be back tomorrow with the same story.
have no idea v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not know)neumět si představit ned + dok
  nemít potuchy ned + ž mn
  nemít tušení ned + s
 I have no idea how I'm going to get home now my car's broken down. I have no idea how she found out.
have no objection v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be opposed)nemít námitky ned + ž mn
 Shah said he had no objection if a former member of the armed forces took part in the peace talks.
have no objection to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be opposed)nemít námitky k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  nenamítat nic proti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have no objection to your suggestion.
have no plan v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lack intent, organization)nemít žádný plán
 Bachmann said that she has no plan to launch another presidential campaign.
have no recollection of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remember nothing about)vůbec si nevzpomínat na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nevybavit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He was so drunk that he had no recollection of how he got back home.
have no right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be entitled)nemít právo ned + s
  nebýt oprávněný ned + příd
 My son was complaining that everyone was controlling his life and we had no right because he was an adult.
have no right to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be entitled)nemít právo ned + s
  nebýt oprávněný k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You have no right to complain about the situation.
have no shame v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be embarrassed)vůbec se nestydět ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 How can you see people suffering and do nothing? Have you no shame?
have no time for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not tolerate)nehodlat se zabývat ned + ned
  nestrpět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 James has no time for gossips. I have no time for children who won't do their homework.
in no case advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not under any circumstances)v žádném případě
 In no case should lifts be considered as means of escape in the event of a fire.
in no way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)nikterak, nijak příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The fact that you were a little drunk in no way excuses your behavior.
leave no stone unturned v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (search thoroughly) (usilovně hledat)obrátit naruby
 In the investigation to find the missing child, the police have left no stone unturned.
like no other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (incomparably)jako žádný jiný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Her love for him was like no other.
like no other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incomparable, unique)jako žádný jiný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  jedinečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This holiday offers tourists a holiday like no other.
long time no see interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I haven't seen you for a long time)Dlouho jsem tě neviděl! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Hey, Andrew! Long time no see!
lose no time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act without delay)neztrácet čas
 You should lose no time in reporting a stolen credit card.
no chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of opportunity)žádná šance, nulová šance příd + ž
 You have no chance of getting tickets for the game this late.
no chance interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (that is extremely unlikely)Bez šance! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You want to borrow dad's car? No chance!
no charge exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sth] is provided free)bezplatně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  zdarma příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There is no charge for fresh towels; they come with the hotel room. The manufacturer will send you product samples at no charge.
no comment interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing refusal to speak)Bez komentáře! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
No contest. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (there is no comparison)bezkonkurenčně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  o tom žádná fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When it comes to cars, I'll take a Porsche, no contest.
no contest exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (legal: plea not to contest charge)překlad není dostupný
 Stevens answered “No contest” when asked “How do you now plead?"
No dice! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (expressing refusal)ani náhodou
  v žádném případě
 No dice, Joe, you aren't going to borrow my car.
no doubt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total certainty)žádná pochybnost příd + ž
 I have no doubt that heaven exists. It is better to be quiet and be thought a fool than to open your mouth and leave no doubt.
no doubt advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (undoubtedly)bezpochyby příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 No doubt you have more experience in this field than I do.
no end of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)početný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He has had no end of troubles in his short life.
no end of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (continuous)nekončící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My teenage daughters cause me no end of trouble.
no end to [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (continuous)bez konce
 There's no end to the fun you can have in New York City!
No fear. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (certainly not, never)rozhodně ne
  ani náhodou
 Me, take up ski jumping? No fear of that happening!
no go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete failure)nepodařit se, nevyjít
 It's a no go for skiing today; there's no snow on the mountain.
no good exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (insufficient quality)špatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mizerný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He gave up his dream of becoming an artist because his paintings were no good. She plays in a band, but I hear they're no good.
no good exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (not effective)neefektivní, neúčinný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The government's policies to cut the deficit have proved to be no good; the country is now more in debt than ever.
no idea interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I do not know)Netuším!, Nevím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
no ifs,
ands,
or buts
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (no excuses are permitted)bez řečí předl + ž mn
  bez odmlouvání předl + s
 I need you to finish that report today, no ifs, ands, or buts.
no joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] serious) (vážná věc)bez legrace předl + ž
 It's no joke when you trap your fingers in a car door.
No joke. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I'm serious)bez legrace, beze srandy zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 No joke, John, she's really angry with you.
no later than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on or before, by)ne později něž fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nejpozději příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Full payment must be received no later than two weeks before the start of the course. Rooms must be vacated no later than midday.
no laughing matter,
not a laughing matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] serious)není žádná sranda
  není žádná legrace
  není k smíchu
 Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.
no less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (however surprising that seems)překlad není dostupný
 He came top of his class, no less!
no less pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (nothing inferior)ne hůře část + přísl
  ne horší část + příd
no less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not any less, not to any lesser degree)ne méně část + přísl
  nic menšího záj + příd
no longer advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not anymore)už ne přísl + část
 The number you have dialed is no longer in service.
no love lost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mutual dislike)jako pes a kočka
 There's no love lost between those two. They've always hated each other.
no man's land,
no-man's land
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(war: unoccupied area) (ve válce)neutrální oblast příd + ž
 During the war, he wandered into no man's land and was very nearly shot by his own troops.
no man's land,
no-man's land
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(wasteland) (pustina)území nikoho s + záj
  pustina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The Sahara Desert is mostly a no man's land.
no matter exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (it is not important)na tom nezáleží fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  to je jedno fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The concert's sold out? No matter. We'll go to the movies instead.
no matter exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with noun: regardless of [sth])bez ohledu na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You can cancel your appointment at any time, no matter the reason.
no matter how exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whichever way)jakkoli, jakkoliv příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 No matter how you go, you can't get there in less than an hour.
no matter how advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in whatever manner)bez ohledu na to, jak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nezávisle na tom, jak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She's determined to become famous, no matter how!
no matter how exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with adjective: to whatever degree)bez ohledu na to, jak fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She resists any change, no matter how small.
no matter what advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever)stůj co stůj fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  děj se co děj fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We need to get that money, no matter what!
no matter what exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: regardless of [sth])bez ohledu na fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  bez ohledu na to, co fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Jason is always cheerful, no matter what life hands him.
no matter when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at whatever time)nezáleží na tom kdy ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  kdykoli, kdykoliv zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 You can always phone me, no matter when.
no matter when exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: regardless of when)nezáleží na tom kdy ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  kdykoli, kdykoliv zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 No matter when I go, there always seems to be a long queue.
no matter which exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whichever)nezáleží na tom, který
  ať už ... kterýkoli
 No matter which lighter you buy, they all burn gas. No matter which route we take, we will still be late.
no matter who exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whoever)nezáleží na tom, kdo
  ať už ... kdokoli
 No matter who says that the sky is green, they are still wrong.
no more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not greater than this)žádný další záj + příd
 No more sausages for me, thank you; I've eaten enough.
no more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to no greater an amount or degree)ne více než fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Please pour in no more than one liter of water.
no more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not now)už ne přísl + část
 Barry used to be a heavy smoker, but no more.
no more and no less nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an equal amount or degree)ne více a ne méně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Put in one pint of oil, no more and no less.
no more and no less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The dental treatment hurt no more and no less than the last time.
no more and no less adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exactly)ne více a ne méně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I will accept the proper fee, no more and no less.
No offense (US),
No offence (UK)
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(I do not intend this as an insult)Bez urážky! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 No offence, but that hairstyle doesn't suit you at all.
No problem! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (You're welcome! Don't mention it!)To nestojí za řeč! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 A: Thanks for washing the car for me. B: No problem.
No problem! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Certainly! Of course!)Žádný problém! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Samozřejmě! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 This radio doesn't work - I want a refund! Certainly Sir - no problem!
no room for error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accuracy required)není prostor pro chyby
 When designing airplanes, there is no room for error.
no sir interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (expressing polite negation)rozhodně ne
  ani náhodou
 No sir, I will not polish your shoes. No sir, you can put me in jail, but I refuse to fight.
no sooner exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (immediately)ihned, okamžitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 No sooner had Andy opened the window than it started to rain.
No sooner said than done. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (I will do it immediately.)hned to bude fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 No sooner said than done; one sandwich coming up.
no stranger to [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (familiar, experienced)není mu neznámo
 He is no stranger to hard work.
no strings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (without conditions)bez podmínek
  bez omezení
 Neil wants a relationship with someone, but with no strings.
no strings attached exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (without conditions)bez podmínek
  bez omezení
 I will give you my old coat, no strings attached.
no sweat interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing that [sth] is easy)jasně
  bez problému
 No sweat, John, we can just hide the broken glass under the sofa.
no time at all nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (briefest moment)okamžitě, bleskově
 We'll see each other again in two weeks. That's no time at all.
it's no use doing [sth],
there's no use doing [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(it is pointless)bezpředmětný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zbytečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's no use calling out his name, he can't hear you any more.
there's no use in doing [sth],
there's no point doing [sth],
there's no point in doing [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(it is pointless)nemající smysl příč ned + m
 There's no point in asking Jake if you can borrow his car; he'll say no. There's no use in telling me now that I shouldn't put that vase there; you should have mentioned it before I knocked it over and broke it.
no way interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (refusal)ani náhodou část + přísl
  rozhodně ne přísl + část
 You want me to go with you to the disco? No way! I hate dancing.
no way interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disbelief)vážně?, fakt? zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Jane is getting married? No way! I thought she would always be single.
no way,
no way that,
no way in which
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(no possible means)bez šance předl + ž
 There's no way we can get there on time; our car broke down.
no wonder interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it is not surprising)není divu ned + m
 No wonder the house is so cold, the heater is broken! No wonder the baby is crying, his diaper needs to be changed.
no worries interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it is not a problem)Buď bez obav! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  To není problém! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
no worries interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (you're welcome)Není zač! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
no-brainer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] simple or obvious) (přen.: zjevné řešení)žádná věda záj + ž
 You're not sure if you should marry Ed? He's good-looking, intelligent, and kind. C'mon, it's a no-brainer!
 Ty si nejsi jistá, jestli si máš vzít Eda? Je hezký, inteligentní a milý. Nedělala bych z toho žádnou vědu.
no-fault insurance,
also US: no-fault auto insurance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cover regardless of blame)překlad není dostupný
 You can take out no-fault insurance where insurers pay the cost of all minor injuries resulting from an accident.
no-nonsense adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sensible)rozumný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  seriózní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vážný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
no.,
plural: nos.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (number) (zkratka slova číslo)č. spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 For this test, you will need a no. 2 pencil.
 Na test budete potřebovat tužku č. 2.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"no place" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "no place":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'no place'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.