ninth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnaɪnθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/naɪnθ/ ,USA pronunciation: respelling(nīnth)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ninth,
9th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(ordinal number: 9th)devátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The ninth house on the left is ours.
ninth,
9th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(9th in a series or list)devátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The ninth name on the list was scratched out.
ninth,
9th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in race, competition: placed 9th) (umístění)devátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I was pleased to be ninth out of the 100 people who ran the race.
ninth,
9th
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(race, competition: in 9th place)devátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 She finished ninth out of 20.
ninth,
9th,
the ninth,
the 9th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in a series, list: 9th item, person)deváté místo čísl + s
 You're the ninth in line to board the plane.
ninth,
a ninth,
one ninth,
1/9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 9th part)devítina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: "a ninth" is used generally; "one ninth" is used to emphasize the precise amount
 Can you cut a pie into ninths?
the ninth,
the 9th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ninth day of the month) (v daném měsíci)devátého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
the ninth of,
9th,
9th of,
the 9th,
the 9th of
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (ninth day of specified month) (v daném měsíci)devátého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The written form "9 August" may also be used.
 I met my husband on the ninth of August, 1966.
the Ninth,
IX
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(9th monarch with specified name) (pořadí panovníka se stejným jménem)devátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: 'IX' is spoken as "the Ninth"
 
Další překlady
AngličtinaČeština
ninth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (century: 801-900) (o století)devátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"ninth" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
I - nine
V seznamech: Music terms, více…
Synonyma: chord, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "ninth":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'ninth'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.