ninetieth

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnaɪntiəθ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(nīntē ith)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ninetieth,
90th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(ordinal number: 90th)devadesátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I scored in the 90th percentile on the TOEFL exam.
 Ve zkouškách TOEFL jsem se umístil na devadesátém percentilu.
ninetieth,
90th
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(90th in a series or list)devadesátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: číslovka
 Jimmy Carter was the 90th president of the United States.
 Jimmy Carter byl devadesátým prezidentem USA.
ninetieth,
90th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in a series, list)devadesátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: číslovka
 Jane was the 90th in line for the new iPhone.
 Jane byla v pořadí devadesátá ve frontě na nový iPhone.
ninetieth,
90th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (90th birthday) (devadesáté narozeniny)devadesátiny ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  devadesáté narozeniny čísl + pl
 Happy 90th, grandpa!
 Všechno nejlepší k devadesátinám, dědečku!
ninetieth,
90th
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in 90th position or place)devadesátý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: číslovka
 The contestant placed 90th in the competition.
 Závodník se v soutěži umístil na devadesátém místě.
ninetieth,
90th
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 90th part)devadesátina číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 One thirtieth is the same as three ninetieths.
 Třicetina je totéž co tři devadesátiny.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "ninetieth":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'ninetieth'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.