necessary

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnɛsəsəri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈnɛsəˌsɛri/ ,USA pronunciation: respelling(nesə ser′ē)

Inflections of 'necessary' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": necessaries

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
necessary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (required, essential)nutný, nezbytný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It is necessary that you fill in this form first.
 Je nutné, abyste nejprve vyplnil tuto formu.
necessary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (logically inevitable)nutný, nezbytný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 If you sell your house, it will be necessary to find somewhere else to live.
 Pokud prodáš svůj dům, bude nutné najít jiné bydliště.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
necessary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. rare (necessity)nutnost, nezbytnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We have all the necessaries for the journey.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
as necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is needed)podle potřeby předl + ž
 Apply the ointment to the wound as necessary.
if necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if required, if needed)bude-li to nutné
 I'm ready to stay late if necessary.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"necessary" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [common, shared, public, basic, fundamental] necessaries, is [never, not always] necessary, necessaries like [food, water, shelter], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "necessary":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'necessary'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.