my

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/maɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/maɪ/ ,USA pronunciation: respelling(mī)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
my adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (possessive)moje, mé zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 My car is the red one.
 Moje auto je to červené.
my interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing surprise) (hovorový výraz: zvolání)citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
  (hovorový výraz)jéje citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
  páni citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
  no ne cit + cit
 Oh, my! Are you serious?
 A jé! Myslíš to vážně?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all my life advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout my lifetime)po celý můj život fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I was born in Manchester, and I've lived here all my life.
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself)Buď tu jako doma! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 If you want some lemonade, be my guest!
Cross my heart and hope to die interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" infantile (promise)čestné slovo!
  na mou duši!
 Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!
my dearest interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (term of affection) (vyjádření citu)můj nejdražší záj + příd
from my own experience advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having experienced it myself)z vlastní zkušenosti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
in my opinion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my mind, as far as I am concerned)podle mě předl + záj
  podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 In my opinion she's too young to get married and have children.
Kiss my ass! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, vulgar (expressing defiance or contempt) (vulgární výraz)Polib mi prdel! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vulgární výraz)Běž do prdele! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You don't like it? Well, kiss my ass!
my darling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of affection)můj miláček, můj drahoušek záj + m
 By the time you get this, my darling, I shall be in France.
my dear interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (term of affection)Můj drahý!, Moje drahá! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Frankly, my dear, I don't give a damn!" is the line famously spoken by Rhett Butler in "Gone With The Wind".
my friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ironic, informal (used to threaten or warn) (ironicky)kamaráde mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Any more of that talk, my friend, and there will be trouble!
my friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (informal address) (oslovení)můj příteli záj + m
my God! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing shock or surprise)panebože! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Oh my God! Get that child out of that mud puddle this instant!
my goodness interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (astonishment)proboha
 My goodness! What a lot of food you have prepared!
my little one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (affectionate term for a child) (neformální označení dítěte)můj maličký zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Come here, my little one, and I'll tell you a story.
my love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (affectionate term)moje láska záj + ž
  miláček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Are you coming my love?
my name is (I am called, I am known as)jmenuji se ned
 My name is Joe.
my pleasure interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)potěšení na mé straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  těší mě ned + záj
 A: Thanks for all your help. B: My pleasure. A. Thank you. B. My pleasure.
my word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (my solemn promise) (přísaha)mé slovo příd + s
 On my word, I will be there on time. This car is in 100% perfect condition, I give you my word.
my word interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing astonishment)Tyjo!, Panejo! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 My word, that candy certainly is sour! My word, that is one beautiful woman.
never in my life advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not ever)nikdy
 Never in my life have I seen such an ugly dog!
oh my interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing surprise or concern) (překvapení, obava)Proboha!, Můj Bože! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Oh my God! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing horror or astonishment) (hrůza)Proboha!, Panebože!, Můj Bože! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Oh my goodness! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (astonishment) (údiv)Panebože!, Panejo! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Oh my goodness! There's a huge spider in the bathroom!
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without company)sám zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by myself, without help) (bez pomoci)já sám záj + záj
on the way,
on my way
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(en route)na cestě předl + ž
 We stopped off on the way and took photos.
over my dead body interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, figurative (expressing complete refusal)jen přes mou mrtvolu
 You'll have custody of my children over my dead body! You want to borrow my jeans? Over my dead body!
pardon my French interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (excuse me for swearing)dámy prominou
 That guy's a real bastard, if you'll pardon my French.
with all my heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely and sincerely)celým srdcem
 My darling, I love you with all my heart.
with pleasure,
my pleasure
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(polite reply to request or thanks)potěšení na mé straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"my" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: that's my [pen, car, daughter], is my own [house, car, decision, business], my favorite [movies, books], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "my":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'my'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.