muddled

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmʌdəld/

From the verb muddle: (⇒ conjugate)
muddled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: muddled, muddle

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
muddled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mixed up, unclear)nejasný, zmatený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The muddled documents don't clearly name the heir to the estate.
muddled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: confused) (člověk)zmatený, popletený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The muddled old man didn't know which way to go.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
muddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objects: mess)nepořádek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  změť žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Who's responsible for this muddle of clothes on the floor?
muddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confused situation)zmatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  chaos mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
muddle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (objects: mix up, jumble) (udělat zmatek)zpřeházet, smíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
muddle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ideas: confuse, mix up)splést si, poplést si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
muddled | muddle
AngličtinaČeština
get muddled vi + adj informal (become confused)zamotat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poplést si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Pete got muddled and accidentally gave me the wrong documents.
get [sth] muddled vtr + adj informal (be confused about)být popletený inf + příd
 We arranged to meet, but he got the dates muddled and turned up a day early.
get [sb] muddled vtr + adj informal (confuse)poplést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You got me muddled when you changed all the details of our meeting.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"muddled" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "muddled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'muddled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.