WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

mood music


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "mood".

Podívejte se také na: music

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emotional state) (stav mysli)nálada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rozpoložení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He was in a good mood after passing the exam.
 Po úspěšné zkoušce měl dobrou náladu.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Myslím, že počasí má enormní vliv na naše rozpoložení.
mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary disposition)nálada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rozpoložení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The mood of the electorate is unhappy, with joblessness high.
 Nálada voličů byla kvůli vysoké nezaměstnanosti na bodě mrazu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: aspect of verb) (slovesný)způsob mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Non-native speakers have trouble with the subjunctive mood.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bad mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grumpiness)špatná nálada příd + ž
 I wouldn't ask him at the moment, given his bad mood.
good mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheerful frame of mind)dobrá nálada příd + ž
  (přeneseně)dobrý den příd + m
 She has good moods and bad moods – there's no predicting it.
 Má dobré dny i špatné dny - je těžké to předvídat.
in a bad mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grumpy)rozmrzelý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neformální)nabručený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  špatně naladěný přísl + příd
 Josh will be in a bad mood when he finds out you've eaten his chocolate.
in a good mood exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (cheerful)v dobré náladě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  v dobrém rozpoložení fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I got an excellent mark for my translation today, so I'm in a good mood.
in the mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (keen, feeling like doing [sth])naladěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Let me know when you're in the mood for a game of chess.
mood swings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (dramatic changes in emotion)náhlá změna nálad fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Bipolar disorder is characterized by mood swings.
not in the mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (disinclined, unwilling)nemít náladu na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'm not in the mood to listen to your lies.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mood music":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mood music'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.