monkey

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmʌŋki/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmʌŋki/ ,USA pronunciation: respelling(mungkē)

Inflections of 'monkey' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": monkeys
Inflections of 'monkey' (v): (⇒ conjugate)
monkeys
v 3rd person singular
monkeying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
monkeyed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
monkeyed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
monkey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: simian with tail)opice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There are quite a few species of monkey in Africa.
 V Africe žije hodně druhů opic.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
monkey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mischievous child)nezbeda m/ž
  (hovorový výraz: zlobivé dítě)zmetek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  uličník, uličnice m, ž
 Look at those kids running around. They're a bunch of monkeys!
monkey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (imitate)opičit se ned
 My sons are always monkeying their uncle!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
monkey around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be frivolous or mischievous)skotačit ned
  (přen.: s něčím, něco opravovat apod.)hrát si ned
 He monkeyed around with the carburettor for a while, then found the problem in the spark plug.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
grease monkey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (mechanic)automechanik
 I took my car to the local grease monkey, and now it runs worse than ever!
monkey bars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (children's climbing frame) (pro děti)kovová prolézačka příd + ž
 Children were hanging from the monkey bars in the playground.
monkey business nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (silly or frivolous behaviour)vylomeniny, skopičiny ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  (neformální)koniny, voloviny ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The substitute teacher quickly put an end to all the monkey business.
monkey business nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (trickery, deceitful behaviour) (neformální)lumpárny ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 One had to be careful when dealing with the hawkers in the market, who were famous for their monkey business.
monkey wrench,
also UK: adjustable spanner
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(spanner) (hovorový výraz)francouzák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  francouzský klíč příd + m
 I need to undo these bolts so please pass me the monkey wrench.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"monkey" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: monkey around, [macaque, wild, spider] monkeys, UK: a [packet, bag] of monkey nuts, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "monkey":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'monkey'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.