WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

mixed grill


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "mixed".

Podívejte se také na: grill
Na této stránce: mixed, coed, coeducational, mix

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (assorted, various)smíchaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Rachel bought a bag of mixed nuts for the party.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of mixed race or blood)míšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Shaun was mixed, which meant that living in a small town in Alabama wasn't safe in the early 20th century.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for both sexes) (pro obě pohlaví)smíšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Our local swimming pool has mixed changing rooms.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feelings: conflicting) (pocity)smíšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Tom had mixed feelings about his son leaving for college.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (marriage: interracial) (manželství)smíšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Aaron's mom was racist and didn't approve of his mixed marriage.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (salad: with varied ingredients) (salát)míchaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Kate made a mixed salad.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
coed,
co-ed,
also UK: mixed,
mixed-sex
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
mainly US, abbreviation (co-oeducational) (pro obě pohlaví)smíšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  koedukovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Did you live in a coed dorm in college?
coed,
co-ed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, dated, abbreviation (female student)studentka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 How many students join sororities or call themselves coeds now?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
coeducational,
co-educational,
also UK: mixed,
mixed-sex
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
mainly US (school: for both sexes)koedukační přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (škola: pro obě pohlaví)smíšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The school Valerie went to was coeducational, but she is a teacher at an all-girls' school.
 Valerie chodila do koedukační školy, ale učí na dívčí škole.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blend)smísit, smíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dohromady)míchat ned
 We mixed red and yellow paint to create orange paint.
 Smíchali jsme červenou a žlutou barvu, abychom vyrobili oranžovou.
mix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (combine) (kuchyně)smíchat, zamíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mix the butter with the sugar, then add the eggs.
 Smíchej máslo s cukrem a přidej vajíčka.
mix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stir)míchat ned
 The recipe says to mix the ingredients until the butter has been absorbed.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be blended, combine)smíchat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  promíchat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Just add the water and the juice, and they will mix on their own.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blend, mixture)směs, směsice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Orange paint is a mix of red paint and yellow paint.
 Oranžová barva je směs červené a žluté.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proportions) (ingrediencí)poměr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  směs žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The correct mix to create this colour paint is 4 parts blue and 2 parts red.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: semi-prepared) (vaření)prášek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vaření)instantní směs příd + ž
 Don't bother making a cake from scratch. Just buy a cake mix.
 Netrap se s těstem a kup si dort v prášku.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (variety of people) (lidí)směsice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (lidí)směska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There was a good mix at the party - plenty of single guys and single girls.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of mixing)smíchání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The mix of the ingredients took ten minutes to accomplish.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music compilation) (hudby)výběr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  mix mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I created a mix of my favourite music for you on a CD.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be compatible)hodit se k sobě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  jít k sobě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  sednout si ned
 They say that American guys and Spanish girls mix pretty well.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spend time together)stýkat se ned
 I really like Robert, but we don't mix.
mix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: blend tracks) (sloučit hudbu)smíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The DJ mixed the two tunes expertly. We should go to that dance club again.
mix with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (be sociable, mingle) (ve společnosti)vmísit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  navazovat vztahy ned + m
 The politician mixed with the crowd, saying hello to everybody.
mix with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (socialize)stýkat se ned
  navazovat vztahy ned + m
 I like to mix with people of all ages as this helps broaden my outlook on life.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
mixed | coed | coeducational | mix
AngličtinaČeština
mixed bag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] varied, variable)směska
 The album is a mixed bag – some of the songs are really good, but others are a bit forgettable.
mixed blessing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of joy and pain)Pyrrhovo vítězství
 Computers are a mixed blessing – they're fine when they work and infuriating when they don't!
mixed feelings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (conflicted emotions)smíšené pocity příd + m mn
mixed race,
mixed-race
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of parents from different ethnicities)smíšená rasa
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 Barack Obama is the first mixed-race president of the United States.
mixed up,
mixed-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(jumbled, garbled)pomíchaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zpřeházený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I dropped my notes and now they are all mixed up.
mixed up,
mixed-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (person: confused)popletený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zmatený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The experience left me feeling very mixed up. She is a very mixed-up kid.
get mixed up with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become involved with)zaplést se s dok + předl
 Brad got mixed up with the wrong crowd in his teenage years and ended up dropping out of school with no qualifications.
be mixed up with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be involved with)zaplést se s dok + předl
 Don is mixed up with some very dubious people; I think they might be involved in organized crime.
get [sth/sb] mixed up with [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (confuse two people or things) (něco nebo někoho)poplést si s dok + předl
 My husband is hopeless at recognizing celebrities—he always manages to get Ed Sheeran mixed up with Prince Harry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mixed grill":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mixed grill'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.