mix

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪks/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɪks/ ,USA pronunciation: respelling(miks)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blend)smísit, smíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dohromady)míchat ned
 We mixed red and yellow paint to create orange paint.
 Smíchali jsme červenou a žlutou barvu, abychom vyrobili oranžovou.
mix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (combine) (kuchyně)smíchat, zamíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mix the butter with the sugar, then add the eggs.
 Smíchej máslo s cukrem a přidej vajíčka.
mix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stir)míchat ned
 The recipe says to mix the ingredients until the butter has been absorbed.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be blended, combine)smíchat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  promíchat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Just add the water and the juice, and they will mix on their own.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blend, mixture)směs, směsice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Orange paint is a mix of red paint and yellow paint.
 Oranžová barva je směs červené a žluté.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proportions) (ingrediencí)poměr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  směs žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The correct mix to create this colour paint is 4 parts blue and 2 parts red.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: semi-prepared) (vaření)prášek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vaření)instantní směs příd + ž
 Don't bother making a cake from scratch. Just buy a cake mix.
 Netrap se s těstem a kup si dort v prášku.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (variety of people) (lidí)směsice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (lidí)směska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There was a good mix at the party - plenty of single guys and single girls.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of mixing)smíchání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The mix of the ingredients took ten minutes to accomplish.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music compilation) (hudby)výběr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  mix mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I created a mix of my favourite music for you on a CD.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be compatible)hodit se k sobě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  jít k sobě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  sednout si ned
 They say that American guys and Spanish girls mix pretty well.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spend time together)stýkat se ned
 I really like Robert, but we don't mix.
mix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: blend tracks) (sloučit hudbu)smíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The DJ mixed the two tunes expertly. We should go to that dance club again.
mix with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (be sociable, mingle) (ve společnosti)vmísit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  navazovat vztahy ned + m
 The politician mixed with the crowd, saying hello to everybody.
mix with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (socialize)stýkat se ned
  navazovat vztahy ned + m
 I like to mix with people of all ages as this helps broaden my outlook on life.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
mix up [sth],
mix [sth] up,
mix up [sth] and [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(mistake)splést si, poplést si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My grandfather is always mixing up his words.
mix [sth] up with [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (mistake, confuse)plést si ned
  zaměnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A lot of people mix up the meaning of 'imply' with the meaning of 'infer'.
mix [sb] up with [sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (identities: confuse)splést si, poplést si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm always mixing her up with her sister. They look so alike!
mix [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make disorderly)smíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poplést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please don't mix up my chess pieces.
mix [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (concoct) (mixérem)mixovat ned
 I'm going to mix up some strawberry milkshakes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
mix it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (argue, fight)rvát se ned
 The hockey teams really mixed it up last night; some of the boys went home with fewer teeth.
mix it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang (actively compete) (ve sportu: dobře hrát)bojovat, rvát se ned
 Our basketball team isn't doing very well; I wish they would mix it up a little.
mix it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (vary things)pozměnit to dok + záj
 The band like to mix it up a bit to keep things interesting.
mix it up with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang (argue, fight)rvát se ned
 John really mixed it up with Joe; now both of them are in the hospital.
mix up [sb] and [sb],
mix up [sb] with [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(identities: confuse) (různé osoby)plést si ned
 I always mix up Scarlett Johansson and Amber Heard; to me they look really alike!
mix-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (confusion)záměna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The nurse administered heparin instead of Coumadin, a fatal mix-up.
mix-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (confusion, misunderstanding)zmatení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  nedorozumění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
trail mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snack food: assorted fruit and nuts) (oříšky, rozinky)studentská směs příd + ž
  směs oříšků ž + m mn
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"mix" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: mix the [batter, sauce], [cake, bread, cement] mix, make a mix tape (for), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mix":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mix'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.