mine

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmaɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/maɪn/ ,USA pronunciation: respelling(mīn)

Inflections of 'mine' (v): (⇒ conjugate)
mines
v 3rd person singular
mining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
mined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
mined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mine pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (belonging to me)můj zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 That hat is mine.
 Ten klobouk je můj.
mine pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the one belonging to me)můj zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Mine is the blue one.
 Můj je ten modrý.
mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation)důl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The diamond mine was controlled by the rebels.
 Ten důl na diamanty kontrolovali povstalci.
mine vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extract)těžit, dolovat, dobývat ned
  vytěžit, vydolovat, dobýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They mined gold from that mountain.
 V té hoře těžili zlato.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Firma vytěžila celý důl.
a mine of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant supply)bohatý zdroj příd + m
  (přeneseně)zlatý důl příd + m
 The website was a mine of information.
 Internetová stránka byla bohatým zdrojem informací.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosive device) (výbušnina)mina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Hiking is prohibited here because of the risk of stepping on a buried mine.
mine viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dig, excavate)těžit ned
  dolovat ned
  dobývat ned
 They mined until the mountain had no more ore to give.
mine for [sth] vi + prep (dig to find [sth])překlad není dostupný
 People have been mining for gold here for over one hundred years.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant explosive mines)zaminovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army mined the whole field.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (data: analyse) (data)dolovat ned
 They mined the data, looking for buying patterns.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
coal mine,
coalmine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pit where coal is extracted)uhelný důl
 My uncle used to work in a coal mine.
friend of mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: known, trusted)můj kamarád
 Pierre is a good friend of mine.
mine of information nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of great knowledge)studnice informací
 The Internet is a mine of information, some good and some totally incorrect.
minefield,
mine field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(area full of explosives)minové pole příd + s
 He lost his leg in the war, when his platoon strayed into a minefield.
minefield,
mine field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (sensitive subject or situation) (přeneseně: nebezpečná sitauce)minové pole příd + s
 Don't discuss religion with them; it's a mine field!
The pleasure is all mine. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (You're welcome.)Rádo se stalo. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Potěšení na mé straně. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "Thank you for cooking us such a wonderful dinner." "The pleasure is all mine."
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"mine" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: mine for [gold, silver, iron], a [coal, gold, diamond, salt, copper] mine, mine in [Colorado], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mine":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mine'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.