minded

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmaɪndɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmaɪndɪd/ ,USA pronunciation: respelling(mīndid)

Na této stránce: minded, mind

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (thinking a certain way)překlad není dostupný
Poznámka: Follows the word: analytically-minded.
-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as suffix (having a certain interest) (v kombinaci s příslovcem)založený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Follows the noun: sports-minded
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nejsem romanticky založená, ale růží nepohrdnu.
so minded,
that way minded
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(disposed, inclined)překlad není dostupný
 We could go to the museum instead, if you are so minded.
be minded to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (disposed, inclined to do)hodlat, zamýšlet ned
 The teacher told the children that she was minded to put the toys away if they didn't stop arguing.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brain) (mozek)mysl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The mind can perceive what the eyes cannot see.
 Mysl vnímá, co oči nevidí.
mind vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attend to)starat se ned
 Mind your own business and don't tell others what to do.
 Starej se o své záležitosti a neříkej ostatním, co mají dělat.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sanity)rozum mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He must have lost his mind!
 Musel přijít o rozum.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (memory)paměť žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  mysl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It slipped my mind.
 Vypadlo mi to z paměti.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nepřišlo mi to na mysl.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (care, object)vadit ned
  mít něco proti ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I'd like to sit here. Do you mind?
 Rád bych si tady sednul. Nebude vám to vadit?
 Rád bych si tady sednul, nemáte-li nic proti tomu.
mind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (child, pet: care, supervise)dávat pozor ned + m
  dohlížet ned
  starat se ned
 My sister minds the kids for me while I'm working.
 Moje sestra se mi stará o děti, když pracuju.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay attention)dávat si pozor ned + m
 Mind your manners when you go to the dinner party.
 Až budeš na večeři, dávej si pozor na své chování.
mind doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object to)vadit ned
  namítat ned
  mít problém ned + m
 Do you mind having to babysit for your brothers so often?
 Vadí ti, že musíš své bratry tak často hlídat?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirit)mysl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)hlava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In old age, the mind is often willing when the body isn't.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intellect)mysl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rozum mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  intelekt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He has a quick mind.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: intelligent) (přeneseně: důležitá osoba)mozek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: důležitá osoba)hlava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  mysl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She is one of the best minds in the business.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion)názor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  mínění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Don't change your mind about this issue, please.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attention)mysl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  paměť žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His mind was not on the lost keys and he forgot all about them.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (obey)uposlechnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podřídit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He's always in trouble and doesn't mind.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be careful)dávat pozor ned + m
 Please mind when you are crossing the road.
mind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (heed, obey)dbát ned
  poslouchat ned
  hledět si ned
 Mind your mother and clean your room.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch out)dávat pozor ned + m
 Mind the slippery steps.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch)dávat pozor ned + m
  dohlížet ned
  starat se ned
 Would you mind the shop for me?
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (care about)vadit ned
  všímat si ned
  hledět si ned
  (přeneseně)starat se ned
 I don't mind the other commuters' rudeness.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be disturbed by)vadit ned
  namítat ned
 I very much mind the intrusions of government.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
minded | mind
AngličtinaČeština
absentminded (US),
absent-minded (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(forgetful)zapomnětlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  roztržitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's so absentminded that he forgot his own birthday!
broadminded (US),
broad-minded (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tolerant, liberal)tolerantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (něčemu)otevřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I am broadminded about food and don't mind trying unfamiliar dishes. Although generally conservative in outlook, she was very broad-minded on women's issues.
like-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people, organizations) (osoba se stejnými názory)podobně smýšlející přísl + příd
narrow-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prejudiced, intolerant)úzkoprsý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  omezený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm not so narrow-minded as to impose my personal taste on others.
open-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tolerant, accepting)tolerantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  otevřený novým věcem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When you travel to another country you should be open minded. I try to maintain an open-minded attitude regardless of a person's race or religion.
single-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (determined, focused)zaměřený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  soustředěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  cílevědomý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
strong-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (determined, wilful)odhodlaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (neformální)umanutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
tough-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mentally strong)se silnou vůlí fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  psychicky silný přísl + příd
tough-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adamant)neoblomný, neústupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"minded" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "minded":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'minded'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.