mincing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪnsɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(minsing)

From the verb mince: (⇒ conjugate)
mincing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: mincing, mince

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mincing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, pejorative (man, gait: effeminate) (negativně o někom)afektovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (negativně o někom)strojený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mince nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (ground beef, lamb, etc.)mleté maso příd + s
  mleté spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Tom bought some fresh mince from the butcher.
 Tom si od řezníka koupil nějaké čerstvé mleté maso.
mince [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (meat: grind) (maso)mlít ned
 Karen minced some meat for sausages.
mince [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (food: chop into pieces) (přísadu do jídla)nasekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Richard minced the vegetables for the pan.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mince viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (walk daintily)jít elegantně ned + přísl
 Kelsey minced down the street in her high heels.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mincing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mincing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.