mince

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɪns/ ,USA pronunciation: respelling(mins)

Inflections of 'mince' (v): (⇒ conjugate)
minces
v 3rd person singular
mincing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
minced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
minced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mince nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (ground beef, lamb, etc.)mleté maso příd + s
  mleté spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Tom bought some fresh mince from the butcher.
 Tom si od řezníka koupil nějaké čerstvé mleté maso.
mince [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (meat: grind) (maso)mlít ned
 Karen minced some meat for sausages.
mince [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (food: chop into pieces) (přísadu do jídla)nasekat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Richard minced the vegetables for the pan.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mince viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (walk daintily)jít elegantně ned + přísl
 Kelsey minced down the street in her high heels.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
ground beef (US),
minced beef,
beef mince (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(minced cattle meat) (maso)mleté hovězí příd + s
 The meat for ground beef usually comes from several different cows.
mince words,
mince your words
vtr + npl
figurative (speak tentatively, tactfully) (přeneseně: přemýšlet o tom, co říká)vážit slova ned + s mn
 I'm sick and tired of you mincing your words; just say what you really think!
mincemeat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minced spiced fruit)směs ovoce ž + s
mincemeat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (ground meat)mleté maso příd + s
  sekaná žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We don't have any vegetable pies, only mincemeat.
not mince words,
not mince your words
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (speak plainly)nebrat si servítky
 That man does not mince words; he will say exactly what he thinks.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"mince" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [make, eat, buy] mince pies, a [pound, kilo, tray] of mince, [pork, beef, lamb, curried] mince, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mince":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mince'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.