meter

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmiːtər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmitɚ/ ,USA pronunciation: respelling(mētər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
meter (US),
metre (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (metric unit of length) (jednotka délky)metr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The small pool is only a couple of metres long.
meter,
also UK: metre
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(poem: rhythmic pattern of syllables) (rytmus verše)metrum spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
meter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gauge, measuring instrument)elektroměr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  měřič mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  měřidlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The meter shows that we've used too much electricity this month.
meter [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (measure using a meter)měřit ned
  změřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyměřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The water here is metered so we pay for however much we use.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
gas meter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meter measuring gas used)plynoměr
 Your gas bill is calculated based on monthly readings of your gas meter.
meter maid,
metermaid
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US or UK, dated (female traffic warden)dopravní policistka
 He ran to beat the meter maid to his illegally parked car.
parking meter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coin fed timer for parking)parkometr
 My dentist works fast so I don't have to go and feed the parking meter.
square meter (US),
square metre (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (area of 1m x 1m)čtvereční metr příd + m
 My garden measures about 30 square meters.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"meter" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [gas, parking, electricity, water, laser] meter, meter [calls, volume, connections, doses], read the [gas] meter, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "meter":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'meter'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.