mental

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɛntəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmɛntəl/ ,USA pronunciation: respelling(mentl)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mental adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the mind)mentální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The teacher led the student through some mental exercises.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mental adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (crazy)vyšinutý, potrhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That guy on the subway was totally mental.
mental adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in the mind)myšlenkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Andy did a quick mental calculation.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
mental block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inability to recall)psychický blok
 When he stepped onto the stage he had a sudden mental block and couldn't remember any of his lines.
mental gymnastics nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (mental agility) (mentální)dovednost, pohotovost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Responding to these questions requires high-level mental gymnastics.
mental health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (psychological wellness)duševní zdraví příd + s
 Mental health is just as important as physical health to a person's wellbeing.
mental hospital nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (psychiatric institution)psychiatrická nemocnice příd + ž
 In the past people with psychiatric disorders were locked away in mental hospitals. He spent the last years of his life in a mental hospital after he was diagnosed as schizophrenic.
mental illness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (psychiatric disorder)duševní nemoc příd + ž
 In some backward-thinking societies, mental illness is still regarded as something to be ashamed of.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"mental" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: mental [ability, strength, powers], [advanced, low, high] mental capacity, mental [problems, health, patients, issues, illness], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mental":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mental'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.