meeting

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmiːtɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmitɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(mēting)

From the verb meet: (⇒ conjugate)
meeting is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: meeting, meet

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assembly of people)setkání, shromáždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  schůzka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The community meeting lasted for two hours.
 Setkání (OR: shromáždění) trvalo dvě hodiny.
 Schůzka trvala dvě hodiny.
meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business discussion) (pracovní)schůze, porada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The meeting about the new project is at four o'clock.
 Schůze (OR: porada) o tom novém projektu bude ve čtyři hodiny.
meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (encounter)setkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The chance meeting between his new wife and his ex-girlfriend made him nervous.
 Náhodné setkání jeho nové manželky a bývalé přítelkyně ho rozhodilo.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious event for prayer or worship) (náboženské)shromáždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (náboženské)setkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 There will be a Quaker meeting for worship in the hall this morning.
meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (persons assembled)shromáždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  schůze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The meeting included a few farmers and some shopkeepers.
meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (junction)křižovatka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  spojnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A town grew at the meeting of the two roads.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
meet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter)potkat se, setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  potkávat se, setkávat se ned
 Craig and Laura are going to meet at the café.
 Craig a Laura se setkají v kavárně.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get together with)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jít ven dok + přísl
 She's meeting her friends at the cinema.
 S přáteli se sejde před kinem.
meet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: contest) (sportovní)mítink mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My track team has a meet this weekend.
 Můj atletický tým má tento týden sportovní mítink.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet [sb])sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyzvednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  počkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will you come and meet me at the bus stop?
 Sejdeš se se mnou na zastávce?
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet: a flight, etc.)přivítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někde na někoho)čekat ned
 The whole family will meet our flight at the airport.
 Celá rodina nás přivítá na letišti.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be introduced)seznámit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'd like you to meet my friend James.
 Chtěl bych, aby ses seznámil s mým kamarádem Jamesem.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become acquainted)seznámit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My partner and I met at the wedding of a mutual friend.
 S přítelem jsme se seznámili na svatbě společného kamaráda.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get together)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Where would you like us to meet?
 Kde se chceš sejít?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
meet (US),
meetup (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(convention, get-together)sraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There will be a motorcycle meet at the park on Saturday.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collide)srazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The speeding cars met in a loud crash.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assemble)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zasednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The union will meet on Tuesday.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (form a junction) (cesty)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  křížit se ned
 There is a stop sign where the roads meet.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clash, fight) (soupeři)střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Many men died when the two armies met.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter: [sth](s něčím)setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The traveller meets a strange sight as he enters the city.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join with)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  křížit se ned
  napojovat se ned
 There is a blockage at the point where the pipe meets the main line.
meet [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (face directly)střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dartmouth will meet Princeton for the championship.
meet [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contest with)střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The allied forces met their enemy on the fields of northern France.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cope with)vypořádat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyřešit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll meet that problem later. For now, I have to do this job.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (satisfy)uspokojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The employee's performance did not meet his manager's expectations. The project team are struggling to meet their objectives due to a lack of effort on the part of some members.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conform with)splňovat ned
  vyhovovat ned
 This process does not meet quality standards.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
meeting | meet
AngličtinaČeština
board meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting of a committee)schůze správní rady fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 All directors are requested to attend Friday's board meeting.
face-to-face meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in-person discussion)osobní setkání příd + s
 When discussing matters like these, it's usually better to have a face-to-face meeting.
hold a meeting v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (meet to discuss [sth] formally) (oficiálně, schůze)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uspořádat schůzi dok + ž
 The council will hold a meeting to discuss the road repairs.
 Výbor se sejde a projedná opravu silnice.
meeting of minds nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)shoda názorů
 By the end of the discussion, the partners had come to a meeting of minds about how they would tackle the firm's financial situation.
meeting point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (designated place to meet)místo setkání s + s
 They settled on the library as a meeting point because it was near both their houses.
meeting room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (venue where discussions are held)zasedací místnost příd + ž
  (hovorový výraz)zasedačka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
summit,
summit meeting,
summit conference
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(conference of leaders)setkání na nejvyšší úrovni
 Summit meetings are often held on neutral territory.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"meeting" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [business, board, management, union, shareholder] meeting, the meeting [notes, minutes, agenda], a [directors', teachers', students', parents'] meeting, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "meeting":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'meeting'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.