meet

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmiːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mit/ ,USA pronunciation: respelling(mēt)

Inflections of 'meet' (v): (⇒ conjugate)
meets
v 3rd person singular
meeting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
met
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
met
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
meet vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter)potkat se, setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  potkávat se, setkávat se ned
 Craig and Laura are going to meet at the café.
 Craig a Laura se setkají v kavárně.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get together with)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jít ven dok + přísl
 She's meeting her friends at the cinema.
 S přáteli se sejde před kinem.
meet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: contest) (sportovní)mítink mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My track team has a meet this weekend.
 Můj atletický tým má tento týden sportovní mítink.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet [sb])sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyzvednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  počkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will you come and meet me at the bus stop?
 Sejdeš se se mnou na zastávce?
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet: a flight, etc.)přivítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někde na někoho)čekat ned
 The whole family will meet our flight at the airport.
 Celá rodina nás přivítá na letišti.
meet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be introduced)seznámit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'd like you to meet my friend James.
 Chtěl bych, aby ses seznámil s mým kamarádem Jamesem.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become acquainted)seznámit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My partner and I met at the wedding of a mutual friend.
 S přítelem jsme se seznámili na svatbě společného kamaráda.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get together)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Where would you like us to meet?
 Kde se chceš sejít?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
meet (US),
meetup (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(convention, get-together)sraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There will be a motorcycle meet at the park on Saturday.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collide)srazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The speeding cars met in a loud crash.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assemble)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zasednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The union will meet on Tuesday.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (form a junction) (cesty)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  křížit se ned
 There is a stop sign where the roads meet.
meet viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clash, fight) (soupeři)střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Many men died when the two armies met.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter: [sth](s něčím)setkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The traveller meets a strange sight as he enters the city.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join with)sejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  křížit se ned
  napojovat se ned
 There is a blockage at the point where the pipe meets the main line.
meet [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (face directly)střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dartmouth will meet Princeton for the championship.
meet [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contest with)střetnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The allied forces met their enemy on the fields of northern France.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cope with)vypořádat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyřešit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll meet that problem later. For now, I have to do this job.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (satisfy)uspokojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The employee's performance did not meet his manager's expectations. The project team are struggling to meet their objectives due to a lack of effort on the part of some members.
meet [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conform with)splňovat ned
  vyhovovat ned
 This process does not meet quality standards.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
meet up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (get together informally, socialize)setkat se, potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I wish I could see my friends more often, but it's hard to find a time when we can all meet up.
meet up with [sb] vi phrasal + prep informal (see socially)setkat se s dok + předl
 I'll meet up with you again tonight.
meet with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (person)sejít se s, setkat se s dok + předl
 Our team of advisors will meet with you to discuss your career goals.
meet with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (response) (reakcí apod.)setkat se s dok + předl
 The president's speech to Congress met with mixed reactions; one party cheered, the other booed.
meet with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (experience)zažít, prožít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uvidět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  setkat se s dok + předl
 He met with an accident on his way to the court.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
make ends meet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have enough money to live on)vyjít s penězi dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 In the current economic crisis, a lot of families are finding it hard to make ends meet. I can't make ends meet with what you pay me.
meet with success v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (succeed)setkat se s úspěchem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 He met with success early at his new job.
nice to meet you,
glad to meet you
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (pleased to make your acquaintance)rád tě poznávám fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
pleased to meet you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)Těší mě, že vás poznávám. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Rád vás poznávám. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
until we meet again,
Until we meet again!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(goodbye for now) (závěrečný pozdrav)tak zatím část + přísl
  (závěrečný pozdrav)zatím na shledanou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
until we meet again exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (for now, until our next meeting)než se zase uvidíme fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  do našeho příštího setkání fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  prozatím příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Please take care of my sister until we meet again.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"meet" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: meet me [the president, his parents], a [national, high school, professional, regional, major] meet, the meet [line-up, competitors, results, runners], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "meet":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'meet'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.