march

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'March', 'march': /ˈmɑːtʃ/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/mɑrtʃ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'March', 'march': (märch)


Na této stránce: march, Mar

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
March nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (3rd month)březen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 St Patrick's Day is in March.
march viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (military: parade) (vojsko: přehlídka)pochodovat ned
 The army marches before the Queen on her birthday.
 Vojsko pochodovalo před královnou na počest jejích narozenin.
march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: parade)pochod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  průvod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Shall we go and see the Queen's birthday march?
march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: movement)pochod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The march through the fields lasted four days.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (advancement)pokrok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The march of technological progress is inevitable.
march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (demonstration)pochod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  demonstrace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  průvod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The protest march included both students and workers.
march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (travel distance) (o vzdálenosti)chůze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Sheepscot is a four-day march from here.
 Sheepscot je odtud 4 dny chůze.
march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pace) (tempo)pochod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  chůze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 At full march, we can cover nearly four miles in an hour.
march viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (walk purposefully)napochodovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mašírovat ned
  (hovorový výraz)štrádovat ned
 She marched to the neighbour's house to demand that they turn down the stereo.
march on [sth] vi + prep (demonstration: to a place)demonstrovat ned
 The protesters will march on Downing Street this afternoon.
march [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (military: force to march) (donutit jít)odvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The army marched the captives to the prisoners' camp.
 Armáda odvedla zajatce do tábora.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Mar,
Mar.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (March)březen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Paul's appointment is on Mar. 15th.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
march | Mar
AngličtinaČeština
march against [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (demonstrate, protest about)demonstrovat proti ned + předl
  pochodovat proti ned + předl
 The protesters went to Washington to march against increased taxes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
march | Mar
AngličtinaČeština
forced march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long march, faster than usual)dlouhá a trnitá cesta
 The soldiers made a forced march through the night.
funeral march nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (march played for funeral processions)pohřební průvod
 The military band played a funeral march.
march of time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (relentless passing of time)běh času
 Throughout the years he remained a royalist, oblivious to the march of time.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"march" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [last, next, this, the following] March, [2nd, 31st] March, [on, until, through] March 31, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "march":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'march'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.