many

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɛni/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmɛni/ ,USA pronunciation: respelling(menē)


Inflections of 'many' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
more
adj comparative
most
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large number of [sth])mnoho, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Donna has many cousins.
 Donna má mnoho bratranců a sestřenic.
many pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (many people or things)mnozí zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 Many have tried to climb the mountain and failed.
 Mnozí se pokoušeli na tu horu vylézt a neuspěli.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
the many nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (a lot of people)hodně lidí přísl + m mn
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
as many as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the same number as)stejně tolik jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The Lakers had as many all-stars as the Bulls but still lost the game by 20 points.
 Lakers mají stejně tolik hvězd jako Bulls, ale i přesto prohráli o 20 bodů.
as many as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up to, a possible total of)příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  maximálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 On a good day, I have seen as many as 80 species of birds.
 Když mám dobrý den, tak zahlédnu až 80 druhů ptáků.
how many (what number)kolik zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 How many times have you been abroad?
in many ways advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by various means)různými způsoby příd + m mn
  v mnoha směrech fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
in so many words advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (expressed in precisely that way)jasně, zřetelně
 The manager told Mark in so many words that he will get a promotion.
many a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (often)často
 Many a time I have longed to be somebody else.
many more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (large additional number of [sth])mnohem více přísl + přísl
 There are many more coffee shops around here now than there were twenty years ago.
many more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (a large additional number)mnoho dalších přísl + příd
 These objectives and many more will be met at the conference on Friday.
many people nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a large number of individuals)mnoho lidí přísl + m mn
 Many people believe that aliens exist.
many thanks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (thank you very much)moc děkuji přísl + ned
 Many thanks for inviting me to your party.
many times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (often)mnohokrát číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I check my email many times a day.
not many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (few)málo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large number of)tolik číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 With so many people in the room I can't find the exit.
 S tolika lidmi v místnosti bude těžké najít východ.
so many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this number of)určité množství příd + s
 A restaurant only has so many tables available at any given time.
 Restaurace má v daný čas jen určité množství volných stolů.
too many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (an excessive number of)příliš mnoho přísl + čísl
  moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There are too many people and not enough seats!
too many pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (an excessive number)příliš mnoho přísl + přísl
  moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Help yourself to chocolates, but don't eat too many or you won't have an appetite for dinner.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"many" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: many have [attempted, been, tried] before, not many have [done, succeeded, tried], many [people] [prefer, enjoy, disagree], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "many":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'many'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.