manned

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmænd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mænd/ ,USA pronunciation: respelling(mand)

From the verb man: (⇒ conjugate)
manned is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: manned, man

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
manned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (staffed)obsluhovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (dopravní prostředek)s posádkou předl + ž
 The reception desk is only manned till 5 pm.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adult male)muž mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The name's Chris? Is that a man or a woman?
 Jmenuje se Chris? Je to muž nebo žena?
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person, individual)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  osoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 That man over there is the one who stole my purse.
 Tamten člověk mi ukradl kabelku.
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (humanity) (lidstvo)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Is man destined to repeat the mistakes of the past?
 Je člověk předurčen k opakování všech svých omylů?
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (homo sapiens) (lidský druh)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Some people still deny that apes and man are related.
 Někteří lidé stále popírají, že člověk a opice jsou příbuzní.
man vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (staff)obsluhovat ned
 My friends and I manned the booth at the fair.
 Mí přátelé a já jsme obsluhovali stánek na veletrhu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
man interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" colloquial (friend: usually male) (hovorový výraz: oslovení)člověče mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)kámo mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)brácho mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 How are you doing, man?
man interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (surprise) (hovorový výraz)páni zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Oh man! Look what I just found.
man interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (exhaustion) (hovorový výraz)páni zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (hovorový výraz)ty jo zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Man! That was a difficult climb of the stairs.
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (husband, boyfriend)muž mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  manžel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  partner mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Her man fixed the light bulb for her.
man,
plural: men
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strong male)chlap mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  kus chlapa m + m
  (hovorový výraz)mužský mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Ooh, look at his muscles! He's such a man!
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (valet)komorník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  sluha mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The name of Lord Peter Wimsey's man was Bunter.
man,
plural: men
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(male subordinate) (zaměstnanec)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)chlap mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I have three men working on the project.
man,
plural: men
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(male lover) (hovorový výraz)chlap mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)mužský mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  přítel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  milenec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Do you have a man, or are you still alone?
man,
plural: men
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sports: male player) (sport)hráč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A man from the defence comes up to try to score.
 Jeden hráč z obrany přechází do útoku a pokouší se skórovat.
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chess piece) (šachy)figurka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  pěšák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He moved his man forward two squares.
man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fan of [sth])milovník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  fanoušek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He's a watermelon man, but I prefer apples.
 Je to milovník melounů, ale já mám radši jablka.
the Man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (authority)překlad není dostupný
 He spent his whole life working for the Man.
man [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (military: position)obsadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They manned the barricades to stop the enemy breaking through.
man [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (serve at)obsluhovat ned
 I manned the cash register while Steve poured the beer.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "manned":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'manned'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.