makeup

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmeɪkʌp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmeɪkˌʌp/ ,USA pronunciation: respelling(mākup′)

Na této stránce: makeup, make up

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
makeup,
make-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cosmetics)líčení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  make-up mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She carries every kind of makeup in her handbag.
makeup,
make-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(constitution, composition)složení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  skladba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The makeup of the committee should reflect its membership.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (invent, imagine)vymyslet, vytvořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You should be a writer, you make up such interesting stories.
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (assemble, put together)shromáždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  připravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Red Cross made up emergency kits for the earthquake victims.
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (comprise) (utvářet)skládat se ned
 The cast was made up of amateurs.
make up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be reconciled)usmířit se, udobřit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We had an argument, but later we kissed and made up.
make up with [sb] vi phrasal + prep informal (be reconciled)usmířit se s, udobřit se s dok + předl
 I haven't made up with Alex yet after yesterday's fight.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
makeup | make up
AngličtinaČeština
put on makeup,
put on make-up
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(apply cosmetics)líčit se, malovat se ned
  nanášet makeup ned + m
 While driving is not a good time to put on makeup.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"makeup" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: put makeup on, put on makeup, do your makeup, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "makeup":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'makeup'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.