WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (succeed)uspět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In Hollywood, an Oscar nomination is a sign that you've made it.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with adjective: ensure it is)ujistit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You owe Keith an apology and you'd better make it good; he's really upset.
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (arrive on time)zvládnout to dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I thought I would miss the bus, but I made it!
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] in time) (v termínu)udělat to dok + část
  (v termínu)dokončit to dok + část
 I didn't think we'd get all the work finished by the deadline, but we made it in the end!
 
Další překlady
AngličtinaČeština
make it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (survive)přežít to dok + záj
Poznámka: push0417
 The doctors did all they could, but the accident victim didn't make it.
 Lékaři dělali, co bylo v jejich silách, ale oběť nehody to nepřežila.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
make it clear v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unambiguous about [sth])dát jasně najevo dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  jasně vysvětlit přísl + dok
 Sandra likes to make it clear who's boss.
make it clear,
make it clear that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be unambiguous)jasně vysvětlit přísl + dok
  dát jasně najevo dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I'd like to make it clear to the council that I do not approve of this decision.
make it happen v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (turn into reality)uskutečnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I had the original idea, but you made it happen.
make it quick v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (hurry)zkrátit to dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udělat rychle dok + přísl
 I don't have time to listen, so make it quick.
make it up to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make amends) (něco někomu)vynahradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 George wanted to make it up to Andrea for being so bad-tempered towards her earlier.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"make it" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "make it":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'make it'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.