mail

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmeɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/meɪl/ ,USA pronunciation: respelling(māl)

Na této stránce: mail, post
'mail' je jiný výraz pro 'post'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'mail' is an alternate term for 'post'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US, uncountable (postal delivery)pošta, korespondence žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The mail has not arrived yet.
 Pošta (or: korespondence) ještě nepřišla.
mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (email)email, e-mail mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is mail waiting in my inbox.
 V nové poště mám nepřečtený mail.
mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (postal system) (systém)pošta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The mail in other countries is slow.
mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US, uncountable (letters, parcels, etc.) (zásilky atd.)pošta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I put today's mail on the table.
 Dala jsem na stůl dnešní poštu.
mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, uncountable (post: drop-off place) (k odesílání korespondence)poštovní přihrádka příd + ž
  (k odesílání korespondence)poštovní schránka příd + ž
mail n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (postal)poštovní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Steve and his wife are both mail workers.
mail [sth],
UK: post [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
uncountable (send by post) (pošta)poslat, zaslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poslat poštou dok + ž
 I'm going to mail a letter today.
 Dneska pošlu dopis.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Objednávku Vám pošleme poštou.
mail [sth] to [sb] vtr + prep informal (send by e-mail) (elektronicky)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poslat mailem, poslat emailem, poslat e-mailem dok + m
 Please mail the file to me.
 Pošlete mi prosím ten soubor.
 Pošlete mi prosím mailem ten soubor.
mail [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (send an e-mail to)poslat e-mailem dok + m
 Can you mail me the details?
mail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (correspond by e-mail)posílat e-maily ned + m mn
 I prefer to talk on the telephone, but many people just mail.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chain mail: type of armor)kroužkové brnění příd + s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable (mail delivery)pošta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The bill is going out in today's post.
 Ten účet bude v dnešní poště.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable (mail: letters, parcels, etc.) (doručené zásilky)pošta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Can you check today's post for the letter from the bank?
 Můžeš se podívat do dnešní pošty, jestli tam není dopis z banky?
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable (mail delivery system) (systém doručování)pošta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The post is slow in rural areas.
 Pošta je ve venkovských oblastech pomalá.
post vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display on a notice board, etc.)vyvěsit, zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The professor posted the test results in the hallway.
 Profesor vyvěsil výsledky testu na chodbě.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable (mail: drop-off place) (dopisy k odeslání)poštovní schránka příd + ž
 She dropped the letters in the post.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job, position) (pracovní)místo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (pracovní)pozice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Lee was hired for a post in government.
 Lee dostal místo ve státní správě.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Hledáme čerstvé absolventy na pozice kontrolora a mzdového účetního.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military station) (vojenská)stanice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (vojenské)stanoviště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The soldiers were sent to a surveillance post near the front lines.
 Vojáci byli posláni na kontrolní stanoviště blízko frontové linie.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military camp) (vojenská)základna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The sergeant is respected on this post.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na základně právě probíhá vojenské cvičení.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (send by mail)odeslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  donést na poštu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I posted the letter today.
 Ten dopis jsem dnes odeslal.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (share on internet) (na internetu)zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (na internetu)sdílet ned
 She posted her favorite quote on her profile page.
 Na profilové stránce zveřejnila svůj oblíbený citát.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where task is carried out)pracoviště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Last year, Janine helped construct wells at her post in Africa.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trading post) (obchodní)stanice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The trappers entered the trading post.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pole)sloup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  sloupek m zdrob
 The car hit a post.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (goalpost) (branková)tyčka ž zdrob
  (branková)tyč žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The ball bounced off the post.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (forum message) (hovorový výraz: v rámci vlákna zpráv)post mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  příspěvek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zpráva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  sdělení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The third post in the thread had the answer he was looking for.
 Třetí post ve vlákně obsahuje odpověď na tvoji otázku.
post nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rod used to repair tooth structure) (stomatologie)čep mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
post,
post-
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(after, later) (poválečný apod.)po- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 For example: postdate, post-departure
post,
post-
prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said.
(after, following)po- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
  následný, následovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 On Sundays I enjoy a post-lunch stroll in the park.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover with posters) (plakáty)polepit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boys posted the fence with concert advertisements.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (publish, advertise)vyvěsit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The company posted the job vacancies in the newspaper.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (score)skórovat ned
  dát gól dok + m
 The visiting team posted a goal in the first half.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark in a ledger)zaznamenat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zaúčtovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The business posted a profit.
post [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (update a ledger) (údaje)aktualizovat ned
  (údaje)zaúčtovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Post today's numbers in the general ledger.
post [sb] to [sth] vtr + prep often passive (assign [sb] to a station) (někoho na pracoviště)umístit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho na jiné pracoviště)přeřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The enlisted man was posted to a sniper unit near the town.
post [sb] to [sth] vtr + prep (assign [sb] to a job) (úkol apod.)přidělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She was posted from headquarters to a field office.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
mail | post
AngličtinaČeština
direct mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advertising sent by mail)reklamní pošta
 The effectiveness of advertising by direct mail depends on the quality of the mailing list.
email,
e-mail
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(electronic message)e-mail, email mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I received an email from John with the directions to the party.
 Dostal jsem od Johna e-mail s instrukcemi, jak se dostat na party.
email,
e-mail
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(electronic messaging system)překlad není dostupný
 Our server is down and we're without email.
email,
e-mail
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (electronic messaging address)e-mailová adresa, emailová adresa příd + ž
 If you give me your email, I'll send the invitation to you.
email [sb],
e-mail
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(send electronic message)poslat e-mail, poslat email dok + m
  e-mailovat, emailovat ned
 I'll email you tomorrow with the details.
 Pošlu ti e-mail ohledně místa konání.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tři týdny jsem si mailoval s jejich zákaznickým servisem, než mi tu reklamaci uznali.
email [sb] [sth],
e-mail
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(send: to [sb] via email)poslat e-mail, poslat email dok + m
  e-mailovat, emailovat ned
 I will email you the directions.
email [sth] to [sb],
e-mail
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(send: [sth] via email)poslat e-mailem, poslat emailem dok + m
  rozeslat e-mailem, rozeslat emailem dok + m
 I'll email the invoices to all our customers.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Citlivá data jako PIN Vám rozhodně nemůžeme poslat e-mailem.
 Rozešlu faktury všem našim zákazníkům e-mailem.
email address,
e-mail address
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(messaging: account name)e-mailová adresa příd + ž
junk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unsolicited e-mail)nevyžádaný e-mail příd + m
 I've got great spam filters so hardly ever see any junk mail.
junk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unsolicited leaflets, etc.)nevyžádaná pošta příd + ž
 The mail we receive is usually 90% junk mail and 10% actual letters.
mail order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shopping by post)zásilkový prodej příd + m
 Mail order catalogs have seen stiff competition from online merchants in the Internet age.
mailbox (US),
postbox,
pillar box (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in street: post box) (pro odeslání pošty)poštovní schránka příd + ž
  (pro odeslání pošty)schránka na dopisy fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The mailbox is emptied twice a day.
mailbox nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (of building: letterbox) (pro přijetí pošty)poštovní schránka příd + ž
 The package was too big for the mailbox.
mailbox nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phone: voicemail storage)hlasová schránka příd + ž
 My mailbox is full; I need to delete some messages.
mailbox nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (email: inbox) (v emailu)doručená pošta příd + ž
 I'm trying to get my mailbox emptied before I go on holiday.
MO,
M.O.,
mo,
m.o.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (mail order)objednávka poštou ž + ž
  zásilka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
registered mail (US),
registered post (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(insured first-class letters, parcels)doporučený dopis příd + m
  doporučená zásilka příd + ž
 We recommend that valuable items be sent by registered mail. I'd like to send this parcel by registered post, please.
snail mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (post, conventional mail)pošta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most of the bills I receive are emailed, but my tax bill comes by snail mail.
voicemail,
voice-mail,
voice mail
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(answerphone service)hlasová schránka příd + ž
  hlasová pošta příd + ž
 Peter left a message on my voicemail.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"mail" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: mail me a copy of your [CV, application], [ordinary, registered, express, certified, air, couriered, snail] mail, a mail [truck, sorting, carrier, service, delivery, address], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mail":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mail'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.