lunch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlʌntʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/lʌntʃ/ ,USA pronunciation: respelling(lunch)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mid-day meal)oběd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 In the USA, people often eat lunch at around twelve thirty in the afternoon.
 Ve Spojených státech bývá oběd o půl jedné.
lunch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (to eat lunch)obědvat ned
 Let's lunch at the Indian restaurant today.
 Pojďme se dnes naobědvat do indické restaurace.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
lunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (luncheon)oběd mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We invited his parents to a formal lunch.
lunch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide lunch)pohostit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They lunched us as if we were royalty.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
eat lunch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have midday meal)obědvat ned
 I usually eat lunch at 1p.m.
have lunch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (eat midday meal)obědvat ned
 Let's go and have our lunch at that newly opened restaurant. Should we have lunch before the meeting?
lunch box,
lunchbox
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(container for a packed lunch) (na jídlo apod.)krabička ž zdrob
  svačinový box příd + m
 I put a sandwich in my lunch box, ready for lunch later that day.
lunch box,
lunchbox
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, figurative, slang (man's crotch area)překlad není dostupný
 Stop sticking your lunchbox in my face while I'm trying to read!
lunch break,
lunchbreak
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pause for midday meal)polední pauza, polední přestávka příd + ž
 During my lunch break I often go to the tearoom next door for a sandwich. I get a half-hour unpaid lunch break.
lunch time,
lunchtime
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hour when midday meal is eaten)doba oběda ž + m
Poznámka: single-word form used when term is an adj
 Why are you all looking so glum? - it'll soon be lunch time!
packed lunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (box or bag of food for midday meal)balený oběd příd + m
  oběd v krabičce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"lunch" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: lunched on [crackers, chicken, apples], eat a [light, late, early, heavy, hearty, filling] lunch, a lunch [date, meeting, club, bag], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lunch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lunch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.