loving

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlʌvɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlʌvɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(luving)


From the verb love: (⇒ conjugate)
loving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: loving, love
'loving' je jiný výraz pro 'love'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'loving' is an alternate term for 'love'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feeling love) (člověk)milující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Matt had a loving family, so it was a surprise when he ran away.
loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that shows love) (pohled apod.)láskyplný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Zoe gave her boyfriend a loving kiss.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
-loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (liking [sth](např. hudbu apod.)milující příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 My cheese-loving boyfriend would never give up eating dairy, even if it made him sick.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (affection)láska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Love is perhaps the most important human emotion.
 Láska je pravděpodobně tou nejdůležitější lidskou emocí.
love vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (romantic affection)milovat ned
 You can tell that she loves her boyfriend by the look on her face.
 Podle výrazu její tváře je poznat, že ho miluje.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (romantic feelings)láska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  náklonnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You could see her love for him in her eyes.
 Láska k němu se jí zrcadlila v očích.
love [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel affection for) (člověka)milovat ned
  mít rád ned + příd
 Of course I love my mother.
 Samozřejmě miluji svou matku.
love [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be fond of)milovat ned
  mít rád ned + příd
 I love Jane. She's always such fun to be with!
 Miluju Jane. Je s ní vždycky legrace!
love [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (like strongly) (věc, činnost)zbožňovat, milovat ned
 I love basketball.
 Zbožňuju basketbal.
love doing [sth],
love to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(activity: enjoy)milovat ned
 I love jogging in the park when the weather is warm.
 Miluju běhání v parku, když je venku teplo.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lover) (přeneseně: osoba)láska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She was my first love.
 Byla mojí první láskou.
love interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (affectionate term) (oslovení)zlato spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  miláček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  láska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Can you give me the remote control, please, love? When I got to the bar, the barman asked me, "What would you like, love?"
 Zlato, podáš mi prosím ovladač?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (passion)láska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His love made her feel so good.
love,
loving
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (sexual gratification) (soulož)milování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He was in a good mood. His wife probably gave him some love the night before.
love of [sth],
love for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strong liking) (věc, činnost)láska k ž + předl
 His love for basketball was apparent to everybody.
 Jeho láska k basketbalu byla zjevná.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis score: zero) (tenisové skóre)nula žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The score is now thirty-love.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] loved, interest) (něco, co milujeme)láska žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Ballet was her first love.
 Balet byl její první láskou.
love viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have deep affection)milovat ned
 She just loves too much.
love [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (have sex)milovat se ned
  pomilovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I want you to love me passionately tonight, baby.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
loving | love
AngličtinaČeština
fun-loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enjoying amusement)milující zábavu příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"loving" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: she is very loving, is a very loving person, a loving [partner, daughter, parent, wife], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "loving":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'loving'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.