lottery

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlɒtəri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlɑtəri/ ,USA pronunciation: respelling(lotə rē)

Inflections of 'lottery' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": lotteries
Na této stránce: lottery, lotto
'lottery' je jiný výraz pro 'lotto'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'lottery' is an alternate term for 'lotto'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lottery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling: drawing of numbers) (hra)loterie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She won 50 million in the state lottery.
lottery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] determined by chance) (přeneseně)loterie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Having children is a lottery: you don't know what you'll get.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
lottery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (NBA: basketball event) (v NBA)loterie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 At the annual lottery, the teams compete for the best players.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lotto,
lottery
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (lottery)loterie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Tim bought tickets for the lotto every week, but never won.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
lotto nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bingo) (společenská hra)loto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Dan joined a game of lotto before dinner.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"lottery" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lottery":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lottery'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.