WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

lose your hard-on


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "lose".

Podívejte se také na: your | hard-on

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lose vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (misplace)ztratit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He lost his keys.
 Ztratil klíče.
lose vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fail to win)prohrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ztratit zápas dok + m
 They knew that they were going to lose the game.
 Věděli, že ten zápas prohrají.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Kvůli několika zbytečným vyloučením v poslední třetině jsme ztratili zápas.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be deprived of: privilege, right)přijít o dok + předl
  pozbýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They lost their right to use the library because they were so loud.
 Přišli o práva používat knihovnu, protože byli příliš hlasití.
lose [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause the loss of)připravit o dok + předl
  zbavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His lack of punctuality lost him his job.
 Nedochvilnost ho připravila o práci.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fail to keep: money)prodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (peníze)přijít o dok + předl
 We lost a thousand dollars in the stock market.
 Na akciových trzích jsme přišli o tisíc dolarů.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
lose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail)selhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nevydařit se, nepovést se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I can't do this job. I'm going to lose again.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (forget)zapomenout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nevzpomenout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 What was her name? I've lost it for the moment.
lose [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (not make understand)překlad není dostupný
 You are losing me. Can you say it again more slowly?
lose [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, euphemism (be bereaved of: [sb](přeneseně: někoho blízkého)ztratit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho blízkého)přijít o dok + předl
 She lost her husband to cancer two years ago.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (waste) (příležitost apod.)promeškat, promarnit, propást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you don't act now, you'll be losing a great opportunity.
lose [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (evade) (přeneseně: někoho)setřást dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bandit lost the police when he entered the forest.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clock: be slow by) (o hodinách)zpožďovat se ned
 It's a lovely antique clock, but it loses about ten minutes per week.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (get rid of)zbavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You'd better lose that attitude.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
lose out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (suffer a disadvantage)prohrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utrpět porážku dok + ž
 Act now or you may lose out in the long run. The team lost out on a chance to play in the final.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
lose face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be embarrassed) (přeneseně)ztratit tvář dok + ž
lose hope vtr + n (become pessimistic)ztratit naději
 It's been three days, I'm losing hope of ever finding my puppy again.
lose interest in [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become apathetic about)ztratit zájem o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I've lost interest in politics; I really don't care who wins or loses.
lose interest in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer like, enjoy)ztratit zájem o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 After I nearly drowned, I lost interest in swimming. Timmy lost interest in the toy after taking it away from his baby sister.
lose momentum vtr + n (decrease in speed and force)ztratit rychlost dok + ž
 As a bullet loses momentum, it arches down toward the ground.
lose momentum vtr + n figurative (lose enthusiasm or energy)ztratit zájem, ztratit elán dok + m
 The candidate's campaign lost momentum after his early defeats.
lose no time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act without delay)neztrácet čas
 You should lose no time in reporting a stolen credit card.
lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer see)ztratit z dohledu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We lost sight of that boat when it went around the bend in the river.
lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (no longer be focused on) (původní cíle, ideály apod.)zapomenout na dok + předl
  (původní cíle, ideály apod.)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When I lose sight of my goal, I waste time and accomplish nothing.
lose time vtr + n (delay, fail to act)ztrácet čas
 Don't lose time by taking the longer route.
lose touch vtr + n informal (not keep in contact)ztratit kontakt dok + m
 I lost touch with so many of my classmates, there was no point in going to the class reunion.
lose touch vtr + n informal (not keep up to date) (přeneseně)nebýt v obraze ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
lose track vtr + n (fail to note progress of [sth])ztratit přehled dok + m
 Where have we got to with this project? I've lost track.
lose track of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not keep up to date with [sth])ztratit přehled o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (čase)ztratit pojem o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I was late because I lost track of time.
lose weight vtr + n (slim, become slimmer)zhubnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you want to lose weight, eat less and exercise more.
lose your head v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (become overexcited)ztratit hlavu
 Don't lose your head in an emergency. Just stay calm.
lose your temper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get angry)přestat se ovládat
 Jeremy is so easily upset; he loses his temper over every little thing.
lose your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become lost)ztratit se, zabloudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is easy to lose your way in that confused maze of streets.
lose your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (forget principles, aims)překlad není dostupný
 The pizza company has lost its way with young consumers.
not lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)nespouštět z očí ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on) (původní cíle, ideály apod.)nezapomenout na dok + předl
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lose your hard-on":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lose your hard-on'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.