lookout

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlʊkaʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlʊkˌaʊt/ ,USA pronunciation: respelling(lŏŏkout′)

Na této stránce: lookout, look out

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (observation post)pozorovatelna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rozhledna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The police sat at the lookout, watching for criminal activity.
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (awareness, alert)mít se na pozoru ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: keeps watch) (osoba)hlídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The neighborhood watch made sure there was always someone acting as a lookout after the local burglary.
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (object of concern)zájem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 If James wants to gamble away all his money and end up penniless, that's entirely his lookout.
lookout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (observation post)rozhledna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  vyhlídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
Look out! vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be careful!)Dávej pozor!, Dávej bacha! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Look out, an earthquake just started!
look out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (observe from indoors) (z okna apod.)vyhlédnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you look out from the window, you can see the ocean.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
lookout | look out
AngličtinaČeština
be on the lookout for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain vigilant for)být ve střehu před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít se na pozoru před ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The police are on the lookout for a dangerous criminal who has escaped from prison.
be on the lookout for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (continue searching for [sth])hledat ned
  mít v hledáčku ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Beth is always on the lookout for bargains at the supermarket.
keep on the lookout,
stay on the lookout
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(keep watch)na hlídce předl + ž
 I'll keep on the lookout and let you know if I spot anything unusual.
keep on the lookout for [sth/sb],
stay on the lookout for [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(remain vigilant for)být ve střehu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  mít se na pozoru ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Stay on the lookout for any suspicious activity in your neighborhood.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"lookout" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: manning the lookout, abandoned his lookout, was [put, placed] on lookout (for the night), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "lookout":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'lookout'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.