longest

Listen:


From long (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
longer
adj comparative
longest
adj superlative
Na této stránce: longest, long

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
longest,
the longest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(greatest in length) (délka)nejdelší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That's the longest limo I've ever seen. This is our longest rope.
longest,
the longest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lasting the most time) (čas)nejdelší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I wish they wouldn't schedule the longest lecture last.
longest,
the longest
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(for the greatest length of time)nejdéle příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 That ice cream lasted longest. This car ran the longest.
longest,
the longest
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one that is greatest in length) (ve spojení s ukazov. zájm.)nejdelší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I don't care what kind of stick it is, just give me the longest.
 Je mi jedno, co je to za hůl, prostě mi dejte tu nejdelší.
longest,
the longest
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one that lasts the most time) (časově)nejdelší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Of all the nights I have ever lived through, that one was the longest.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distance) (značná délka)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Yes, it is a long table.
 Ano, ten stůj je dlouhý.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (time: of duration) (čas)dlouho příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 How long will it take you to finish washing the dishes?
 Jak dlouho ti ještě bude trvat mytí nádobí?
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in length) (délka)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The table is three metres long. The queue was half a mile long.
 Ten stůl je tři metry dlouhý.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in duration) (trvání)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The movie is three hours long.
 Film je dlouhý tři hodiny.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extensive)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rozsáhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I have a long list of problems with the house.
 Mám dlouhý seznam problémů s domem.
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." formal (for a long time)dlouho příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The road was closed for a long time while the bridge was being repaired.
 Silnice byla na dlouho uzavřena kvůli opravě mostu.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not short)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I like to wear my hair long.
 Své vlasy mám rád dlouhé.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phonetics: extended) (písmeno, samohláska)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The word, "tool", has a long "o" sound.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (time: passing slowly)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nekonečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nekončící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 It's been a long day - I can't wait to get home.
 Byl to dlouhý den, už se těším domů.
long on [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (amply supplied) (zásoba)dostatečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  dost příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Yes, we are long on spaghetti here and won't need to get any more for weeks.
 Ano, špaget máme dostatečnou zásobu, a pár týdnů je nebudeme muset kupovat.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (finance: holding equities) (obchodování)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (obchodování)dlouhodobý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 While others were selling the stock short, he took a long position.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (drink: tall size) (alkoholický)koktejl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  míchaný nápoj příd + m
 Pimms is served with lemonade as a long drink.
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (elliptical usage: a long time)dlouho příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Will she be long?
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (far in the past)dávno příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There were problems here long before he arrived.
long nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (clothing: long size) (střih oblečení)dlouhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I love this dress style, but do you have a long?
long to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn) (něco)chtít ned
  toužebně si přát přísl + ned
  toužit ned
 He longed to be back home with his family. I long to travel, but I don't have the money or the time to do so.
long for [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wish [sb] would do [sth](po někom)toužit ned
  toužebně si přát přísl + ned
 Miriam longed for Jake to take her in his arms and tell her he loved her.
long for [sth] vi + prep (desire)toužit ned
  toužebně si přát přísl + ned
 Snow White longed for the day that her prince would come.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"longest" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "longest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'longest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.