load

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈləʊd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/loʊd/ ,USA pronunciation: respelling(lōd)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight)náklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  břemeno, břímě spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She carried the heavy load up the hill.
 Vynesla ten těžký náklad na kopec.
 Vynesla těžké břemeno (or: břímě) na kopec.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cargo)náklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The truck driver picked up a load at the dock.
 Řidič náklaďáku v doku vyzvedl náklad.
load vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to fill) (naplnit)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nakládat ned
 We loaded the wheelbarrow with bricks.
 Naložili jsme kolečko cihlami. Naložili jsme cihly na kolečko.
 Nakládali jsme kolečko cihlami. Nakládali jsme cihly na kolečko.
loads nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (great quantity) (hovor.: velké množství)mraky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Have you ever seen a shooting star? I've seen loads.
 Viděl jsi někdy padat hvězdu? Já jich viděl mraky.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (to load a firearm) (nabít zbraň)nabít, dobít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nabíjet, dobíjet ned
 The soldier stopped firing so that he could load.
 Voják přestal střílet, aby mohl nabít.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Prusové zvítězili, protože díky modernější výzbroji stíhali nabíjet mnohem rychleji než Rakušané.
loads of nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (great quantity) (hodně)spousta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (přeneseně)halda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)mraky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 I spent loads of money when I went shopping.
 Na nákupech jsem utratil spoustu (or: hromadu) peněz.
loads advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot, greatly)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (hovorový výraz)strašně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  moc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I miss you loads.
 Hodně (or: strašně) se mi po tobě stýská.
load [sth] onto [sth],
load [sth] into [sth]
vtr + prep
(put: [sth] to be transported) (kam)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They loaded the goods into the delivery truck.
 Naložili zboží na kamión.
load [sth] with [sth] vtr + prep (fill with [sth](čím)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  naplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We loaded the wheelbarrow with bricks.
 Naložili jsme kolečko cihlami.
load,
load of washing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(laundry) (prádla)várka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He emptied the washing machine, hung the clothes to dry and put in another load.
 Vytáhl prádlo z pračky, pověsil ho a dal do ní další várku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
load,
-load
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often as suffix (measure: how many) (přípona pro vyjádření množství/obsahu)-
Poznámka: Přípona -load se přidává za podstatné jméno a tím z něj činí jednotku míry. V češtině se používá samotné podstatné jméno s přeneseným významem.
 I estimate that there are 50 truck-loads of dirt here.
 Podle mého odhadu je to asi 50 náklaďáků hlíny.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (quantity, weight borne)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  tíha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zátěž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The pillars of the building support the load of the floors above.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stress) (přeneseně)tíha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  břemeno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He felt the load lifted off of him when he finished his last exam.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of work assigned)náklad
  práce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)naloženo příč dokpříčestí trpné, vid dokonavý: Neurčitý jmenný tvar dokonavého slovesa.
 I have a heavy load this semester.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (charge for a gun) (nábojů)dávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The boy prepared the next load for the soldier.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take on cargo)být nakládán dok + příč ned
  nakládat se ned
 Trucks must pull up to the dock to load.
 Kamión musí stát u nakládací plošiny, aby mohl být naložen.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take on passengers) (pasažéry)nabírat ned
  nastupovat ned
  naloďovat se ned
 The ship is loading at the pier.
 Loď nabírá pasažéry na molu.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (web page: appear in browser) (internetová stránka)načíst se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In the old days, it often took a long time for a web page to load.
load [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (burden) (přeneseně: práci)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nakládat ned
 The managers loaded his employees with projects.
load [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply in abundance)obtěžkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The spring rains loaded the trees with fruit.
 Jarní deště obtěžkaly stromy ovocem.
load [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (web page: send to browser) (internetovou stránku)načíst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I get an error message when I try to load the page.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
load [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (charge, fill) (něco)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco)naplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We loaded up the car and set off for the beach.
load [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (put: [sth] to be transported) (zavazadla apod.)nakládat ned
 I have to help load up the luggage for our camping trip.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a load of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (great quantity) (hovor.: hodně)hromada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovor.: hodně)mraky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 I'll cook up a load of chicken legs and we can take them on our picnic.
 Udělám hromadu kuřecích stehýnek a můžeme si je vzít na piknik.
caseload,
UK: case-load
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(number of cases) (v lékařské, právní, sociální praxi)počet případů m + m mn
  pracovní zátěž příd + ž
 The attorney's growing caseload made him consider hiring an assistant.
Get a load of this/that/him/her! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at that) (mrkej na to, apod.)mrkej zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (koukni na to, apod.)koukni zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
a load of money,
loads of money
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (large sum)fůra peněz
  majlant
  jmění
 He won a load of money playing cards.
load [sth] up with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fill with [sth] to be transported) (něco něčím)naložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco něčím)naplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I loaded up the shopping cart with groceries.
offload [sth] onto [sth],
off-load [sth] onto [sth]
vtr + prep
(cargo: unload) (náklad)vyložit, složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (náklad)vyklopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The workers were offloading the cargo onto the waiting trucks.
offload [sth] onto [sb],
off-load [sth] onto [sb],
offload [sth] on [sb],
off-load [sth] on [sb]
vtr + prep
informal, figurative (pass something unwanted on to) (přeneseně)hodit na dok + předl
  (přeneseně)přehodit na dok + předl
 I managed to offload that awful project onto Audrey.
 Podařilo se mi ten příšerný projekt hodit na Andreu.
workload,
work load
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(amount of work)pracovní zatížení, pracovní vytížení příd + s
  pracovní zátěž příd + ž
 My workload is particularly heavy this week.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"load" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: load the [car, truck, trailer], [a heavy, a wide, an oversize, a double] load, front-load [washer, dryer], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "load":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'load'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.